JANI POZIV za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja u 2021. godini

Predmet javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za podsticanje ulaganja u investicione projekte, planiranih u Budžetu Republike Srpske za 2021. godinu na poziciji 415200 – Tekući grant – Podrška razvoju privrede i poboljšanja efikasnosti poslovanja i uvođenja novih tehnologija.
Ukupan iznos sredstava po javnom pozivu iznosi 4.000.000 KM.
Dodjela podsticaja za direktna ulaganja (u daljem tekstu: podsticaji) izvršiće se u skladu sa Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske (u daljem tekstu: Zakon), Uredbom o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja (u daljem tekstu: Uredba) i Odlukom o davanju saglasnosti na plan korišćenja sredstava broj 04/1-012-2-1101/21 od 15.04.2021. godine, a po dinamici doznačavanja sredstava ministarstvu.

U OSTALIM VIJESTIMA