ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМ ОСОБАМА ЗА БЕСПЛАТНЕ ОБУКЕ ЗА ЗАНИМАЊА ЕЛЕКТРИЧАР-ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР, ПОМОЋНИ КУХАР И СТОЛАР ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ

Градска развојна агенција (ЦИДЕА) у име Локалног партнерства за запошљавање Бања Лука (ЛПЗ БЛ), у оквиру пројекта „Подршка Европске уније локалним партнерствима за запошљавање Фаза ИИ (ЛЕП ИИ)“ који се реализује уз подршку Европске уније и Међународне организације рада, позива незапослене особе, евидентиране у Заводу за запошљавање Републике Српске, да се пријаве за учешће на пројекту „Интеграција незапослених особа на тржиште рада уз помоћ ЛПЗ Бања Лука“.

Циљ пројекта

Главни циљ пројекта је допринијети смањењу броја незапослених лица на евиденцији Завода за запошљавање РС – филијала Бања Лука, повећањем нивоа знања и компетенција незапослених особа на територији града Бања Лука.

Обуке

Кроз пројекат „Интеграција незапослених особа на тржиште рада уз помоћ ЛПЗ Бања Лука“ ће бити обучени кандидати за следећа занимања:

•             Електричар- електроинсталатер……………………………………………………  10 кандидата

•             Помоћни кухар……………..…………………………………………………….…  10 кандидата

•             Столар грађевинске столарије …………………………………………………..  10 кандидата

Све обуке ће бити извођене по програмима оспособљавања Завода за образовање одраслих Републике Српске, што укључује теоретски и практични дио и потпуно су бесплатне.

Сви кандидати ће добити Увјерење о стеченом звању издато од стране образовне институције која је акредитована за стручно оспособљавање одраслих.

Временски оквир

Обуке за 30 кандидата ће бити организоване од априла 2023. до најкасније јула 2023. године у зависности од интензитета попуњавања група.

Поступак пријаве

Пријаве се могу попунити директно на обрасцу или у просторијама Градске развојне агенције Бања Лука на адреси Јосифа Панчића 8 и Завода за запошљавање – филијала Бања Лука на адреси Саве Мркаља 14.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног позива односно до 04.04.2023. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити предмет разматрања.

Одабрани полазници обука ће бити обавијештени најкасније 10 дана након затварања позива.

О терминима и распореду провођења обука одабрани полазници ће бити накнадно обавијештени.

За сва додатна питања можете се обратити лично у Градској развојној агенцији Бања Лука или путем е-маил адресе slavisa.lukic@cidea.org

U OSTALIM VIJESTIMA