JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA BESPLATNE OBUKE ZA ZANIMANJA ELEKTRIČAR-ELEKTROINSTALATER, POMOĆNI KUHAR I STOLAR GRAĐEVINSKE STOLARIJE

Gradska razvojna agencija (CIDEA) u ime Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Banja Luka (LPZ BL), u okviru projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II (LEP II)“ koji se realizuje uz podršku Evropske unije i Međunarodne organizacije rada, poziva nezaposlene osobe, evidentirane u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, da se prijave za učešće na projektu „Integracija nezaposlenih osoba na tržište rada uz pomoć LPZ Banja Luka“.

Cilj projekta

Glavni cilj projekta je doprinijeti smanjenju broja nezaposlenih lica na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS – filijala Banja Luka, povećanjem nivoa znanja i kompetencija nezaposlenih osoba na teritoriji grada Banja Luka.

Obuke

Kroz projekat „Integracija nezaposlenih osoba na tržište rada uz pomoć LPZ Banja Luka“ će biti obučeni kandidati za sledeća zanimanja:

•             Električar- elektroinstalater……………………………………………………  10 kandidata

•             Pomoćni kuhar……………..…………………………………………………….…  10 kandidata

•             Stolar građevinske stolarije …………………………………………………..  10 kandidata

Sve obuke će biti izvođene po programima osposobljavanja Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske, što uključuje teoretski i praktični dio i potpuno su besplatne.

Svi kandidati će dobiti Uvjerenje o stečenom zvanju izdato od strane obrazovne institucije koja je akreditovana za stručno osposobljavanje odraslih.

Vremenski okvir

Obuke za 30 kandidata će biti organizovane od aprila 2023. do najkasnije jula 2023. godine u zavisnosti od intenziteta popunjavanja grupa.

Postupak prijave

Prijave se mogu popuniti direktno na obrascu ili u prostorijama Gradske razvojne agencije Banja Luka na adresi Josifa Pančića 8 i Zavoda za zapošljavanje – filijala Banja Luka na adresi Save Mrkalja 14.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva odnosno do 04.04.2023. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti predmet razmatranja.

Odabrani polaznici obuka će biti obaviješteni najkasnije 10 dana nakon zatvaranja poziva.

O terminima i rasporedu provođenja obuka odabrani polaznici će biti naknadno obaviješteni.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti lično u Gradskoj razvojnoj agenciji Banja Luka ili putem e-mail adrese slavisa.lukic@cidea.org

U OSTALIM VIJESTIMA