Одсјек за опште послове

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Одсјек за опште и правне послове ради на:

Слађана Шешић

ек. техничар
Стручни сарадник за административно техничке послове

Кристина Стојановић

дипл. економиста
Самостални стручни сарадник за финансије, аналитику и благајничке послове

Небојша Плавшић

дипл.правник
Самостални стручни сарадник за правно-нормативну регулативу и помоћ предузетницима

Ивана Тица

дипл. економиста
Самостални стручни сарадник за финансијско кредитне послове