Odsjek za opšte poslove

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Odsjek za opšte i pravne poslove radi na:

Slađana Šešić

ek. tehničar 
Stručni saradnik za administrativno tehničke poslove

Kristina Stojanović

dipl. ekonomista 
Samostalni stručni saradnik za finansije, analitiku i blagajničke poslove

Nebojša Plavšić

dipl. pravnik
 Samostalni stručni saradnik za pravno-normativnu regulativu i pomoć preduzetnicima

Ivana Tica

dipl. ekonomista
Samostalni stručni saradnik za finansijsko kreditne poslove