Odsjek za opšte poslove

ODSJEK ZA OPŠTE I PRAVNE POSLOVE RADI NA:

– upravljanju  ljudskih resursa Agencije
– provođenju postupaka javne nabavke
– aktivnostima  Garantnog fonda
– provođenju  popisa imovine i obaveza
– pripremi prijedloga budžeta agencije
– pripremi izvještaja  i planova rada agencije

 

          Sladjana Šešić                 ek. tehničar               Stručni saradnik za administrativno tehničke poslove sladjana.sesic@cidea.org

  Kristina Stojanović     dipl. ekonomista Samostalni stručni saradnik za finansije, analitiku i blagajničke poslove kristina.stojanovic@cidea.org

        Slavica Vujić            dipl. ekonomista Samostalni stručni saradnik za finansijsko kreditne poslove slavica.vujic@cidea.org