Одсјек за развој

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Тим за предузетништво и сарадњу са привредом ради на:

Вања Тодоровић

мр. менаџмента Самостални стручни сарадник за развој капацитета и технологија

 

Слађана Кукић

дипл. економиста Самостални стручни сарадник за развој предузетничке инфраструктуре

 

Оливера Ковачевић

дипл. економиста Самостални стручни сарадник за развој капацитета и технологија

 

Тим за сарадњу са инвеститорима и подршку извозу ради на:

Брана Бабић

дипл.економиста
Самостални стручни сарадник за развој микробизниса

Данка Дабић

дипл.економиста Самостални стручни сарадник за успостављање и развој предузетничког инкубатора

Тим за имплементацију међународних и домаћих пројеката ради на:

Ана Беадер

дипл. просторни планер
Самостални стручни сарадник за сарадњу са инвеститорима

Момир Ширко

дипл. менаџер јавне управе
Самостални стручни сарадник за развој предузетничке инфраструктуре

Весна Марниковић Војводић

мр. друштвених политика за развој технологија. Самостални стручни сарадник за припрему и провођење стратегије развоја

Тим за стратешко планирање и израду студија ради на:

Александар Доњак

дипл. економиста
Самостални стручни сарадник за развој микробизниса

Славиша Лукић

др. економских наука
Самостални стручни сарадник за успостављање и развој пословних зона

Тим за маркетинг и ИКТ ради на:

Владимир Дамјановић

професор комуникологије
Координатор за маркетинг и едукативне активности