Odsjek za razvoj

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Tim za preduzetništvo i saradnju sa privredom radi na:

Slađana Kukić

 dipl. ekonomista
Samostalni stručni saradnik za razvoj preduzetničke infrastrukture

Vanja Todorović

mr. menadžmenta
Samostalni stručni saradnik za razvoj kapaciteta i tehnologija

Olivera Kovačević

dipl. ekonomista 
Samostalni stručni saradnik
za razvoj kapaciteta i tehnologija

Tim za saradnju sa investitorima i podrška izvozu radi na:

Brana Babić

 dipl. ekonomista
Samostalni stručni saradnik za razvoj mikrobiznisa

Ivan Babić

 dipl. ekonomista
Samostalni stručni saradnik za saradnju sa investitorima

Danka Dabić

dipl. ekonomista
Samostalni stručni saradnik za uspostavljanje i razvoj preduzetničkog inkubatora

Natalija Bučić

dipl. informatičar – dizajner
Samostalni stručni saradnik za marketing

Tim za implementaciju međunarodnih i domaćih projekata radi na:

Ana Beader

dipl. prostorni planer
Samostalni stručni saradnik za saradnju sa investitorima


Igor Dragić

dipl. ekonomista
Samostalni stručni saradnik za uspostavljanje i razvoj poslovnih zona

Momir Širko

dipl. menadžer javne uprave
Samostalni stručni saradnik za razvoj preduzetničke infrastrukture

Vesna Marinković Vojvodić

mr. društvenih politika za razvoj teritorija. Samostalni stručni saradnik za pripremu i provođenje strategije razvoj

Tim za strateško planiranje i izradu studija radi na:

Aleksandar Donjak

dipl. ekonomista 
Samostalni stručni saradnik za razvoj mikrobiznisa

Slaviša Lukić

dr. ekonomskih nauka
Samostalni stručni saradnik za uspostavljanje i razvoj poslovnih zona

Anesa Vujanović

 dipl. komunikolog za multimedijalni dizajn 
Samostalni stručni saradnik za analitiku, istraživanje i baze podataka

Tim za marketing i IKT radi na:

Vladimir Damjanović

profesor komunikologije 
Koordinator za marketing i edukativne aktivnosti

Vladimir Amidžić

dipl. komunikolog
Samostalni stručni saradnik za edukacije i trening preduzetnika