Odsjek za razvoj

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Tim za preduzetništvo i saradnju sa privredom radi na:

Slađana Kukić

 dipl. ekonomista
Samostalni stručni saradnik za razvoj preduzetničke infrastrukture

Vanja Todorović

mr. menadžmenta
Samostalni stručni saradnik za razvoj kapaciteta i tehnologija

Olivera Kovačević

dipl. ekonomista 
Samostalni stručni saradnik
za razvoj kapaciteta i tehnologija

Tim za saradnju sa investitorima i podrška izvozu radi na:

Brana Babić

 dipl. ekonomista
Samostalni stručni saradnik za razvoj mikrobiznisa

Danka Dabić

dipl. ekonomista
Samostalni stručni saradnik za uspostavljanje i razvoj preduzetničkog inkubatora

Tim za implementaciju međunarodnih i domaćih projekata radi na:

Ana Beader

dipl. prostorni planer
Samostalni stručni saradnik za saradnju sa investitorima


Momir Širko

dipl. menadžer javne uprave
Samostalni stručni saradnik za razvoj preduzetničke infrastrukture

Vesna Marinković Vojvodić

mr. društvenih politika za razvoj teritorija. Samostalni stručni saradnik za pripremu i provođenje strategije razvo

Tim za strateško planiranje i izradu studija radi na:

Aleksandar Donjak

dipl. ekonomista 
Samostalni stručni saradnik za razvoj mikrobiznisa

Slaviša Lukić

dr. ekonomskih nauka
Samostalni stručni saradnik za uspostavljanje i razvoj poslovnih zona

Tim za marketing i IKT radi na:

Vladimir Damjanović

profesor komunikologije 
Koordinator za marketing i edukativne aktivnosti