Odsjek za razvoj

TIM ZA PREDUZETNIŠTVO I SARADNJU SA PRIVREDOM RADI NA:

– razvoju  preduzetničke infrastrukture i promociju mogućnosti i značaja preduzetništva
– unapređenju poslovne klime u Banjaluci u cilju povećanja broja registrovanih privrednih djelatnosti i smanjenja nezaposlenosti.
– podršci u sticanju preduzetničkih vještina
– pomoći pri analizi poslovne ideje, poslovnog i marketing planiranja
– pomoći  pri iznalaženju izvora finansiranja
– informisanju o pravno-administrativnim  procedurama za pokretanje poslovanja

      Slađana Kukić       dipl. ekonomista Samostalni stručni saradnik za razvoj preduzetničke infrastrukture sladjana.kukic@cidea.org

      Vanja Todorović     dipl. ekonomista Samostalni stručni saradnik za razvoj kapaciteta i tehnologija vanja.todorovic@cidea.org

 Olivera Kovačević dipl. ekonomista Samostalni stručni saradnik za razvoj kapaciteta i tehnologija olivera.kovacevic@cidea.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  TIM ZA SARADNJU SA INVESTITORIMA I PODRŠKA IZVOZU RADI NA:

– aktivnom učestvovanju  u traženju, informisanju i olakšavanju procesa investiranja zainteresovanim ulagačima u grad Banjaluku
– pružanju  svih relevantnih informacija za izvozno orjentisana preduzeća
– povezivanju  investitora sa domaćim privrednicima u cilju ostvarivanja zajedničkih projekata
– posredovanju u komunikaciji s nadležnim institucijama na državnom, republičkom i lokalnom nivou
– uspostavljanju i razvoju klastera u cilju njihovog jačanja i internacionalizacije kao i sektorska podrška privredi, preduzećima u njihovom razvoju i inovativnim preduzećima.

        Brana Babić       dipl. ekonomista Samostalni stručni saradnik za razvoj mikrobiznisa brana.babic@cidea.org

       Ivan Babić        dipl. ekonomista Samostalni stručni saradnik za saradnju sa investitorima ivan.babic@cidea.org

   Anesa Vujanović     dipl. komunikolog Samostalni stručni saradnik za analitiku, istraživanje i baze podataka anesa.vujanovic@cidea.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIM ZA IMPLEMENTACIJU MEĐUNARODNIH I DOMAĆIH PROJEKATA RADI NA:

– pripremi i implementaciji projekata koji se finansiraju sredstvima Grada, Vlade Republike  Srpske, sredstvima predpristupnih fondova i drugih izvora.
– pripremi projektnih prijedloga samostalno ili u saradnji sa domaćim i međunarodnim partnerskim organizacijama.
– uspostavljanju saradnje sa partnerima iz zemalja okruženja i zemalja članica Evropske unije te lokalnim partnerima s ciljem formiranja partnerskih konzorcijuma i pripreme aplikacija u skladu sa rokovima i uslovima zadatim u javnim pozivima
– konstantnom praćenju izvora finansiranja i informisanja

    Vesna  Marinković               Vojvodić              dipl. inž. poljoprivrede Samostalni stručni saradnik za pripremu i provođenje strategije razvoja vesna.marinkovic@cidea.org

    Ana Beader           dipl. prostorni planer Samostalni stručni saradnik za saradnju sa investitorima ana.beader@cidea.org

        Ivana Tica         dipl. ekonomista Samostalni stručni saradnik za finansijsko kreditne poslove ivana.tica@cidea.org

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

TIM  ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I IZRADU STUDIJA RADI NA:

– aktivnostima na pripremi i izradi analiza i studija.
– razradi i primjeni RSM metodologije realizacije razvojnih projekata Jedinica lokalne  samouprave
– saradnji  na realizaciji  JPP projekata u saradnji sa odjeljenjima Grada i izradi pripadajućih studija izvodljivosti za potencijalno investiranje.

     Slaviša Lukić           dr ekonomskih nauka Samostalni stručni saradnik za uspostavljanje i razvoj poslovnih zona slavisa.lukic@cidea.org

Dražen Crnomarković dipl. ekonomista Pripravnik drazen.crnomarkovic@cidea.org

Aleksandar Donjak dipl. ekonomista Samostalni stručni saradnik za razvoj mikrobiznisa aleksandar.donjak@cidea.org

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

TIM ZA MARKETING i IKT RADI NA:

– poslovima  na uređivanju i ažuriranju internet stranice
– uspostavljanju komunikacije između agencije i sredstava informisanja
– praćenju i uređivanjem baze podataka
– organizaciji marketinških, informativnih i sajamskih aktivnosti
– izradi promotivnih i informativnih  materijala agencije

Vladimir Damjanović dipl. komunikolog Koordinator za marketing i edukativne aktivnosti vladimir.damjanovic@cidea.org

       Natalija Bučić         dipl. informatičar Samostalni stručni saradnik za marketing natalija.bucic@cidea.org

  Vladimir Amidžić   dipl. komunikolog Samostalni stručni saradnik za edukacije i trening preduzetnika vladimir.amidzic@cidea.org