Израђена брошура за паметно аутобуско стајалиште

Градска развојна агенција је у склопу пројекта„Побољшање туристичких, саобраћајних и осталих услуга кроз развој паметног аутобуског стајалишта са инфо туристичким дисплејем“ израдила Брошуре и летке у којима су садржани описи и бенефити  које пружа „Паметно аутобуско стајалиште.“

Брошуре и леци ће бити доступни у електронској и у штампаној верзији а дистрибуираће се на самој локацији уз анкетирање корисника о томе да ли су задовољни или не могућностима
које пружа стајалиште.

 

U OSTALIM VIJESTIMA