Izradjena brošura za pametno autobusko stajalište

Gradska razvojna agencija je u sklopu projekta„Poboljšanje turističkih, saobraćajnih i ostalih usluga kroz razvoj pametnog autobuskog stajališta sa info turističkim displejem“ izradila Brošure i letke u kojima su sadržani opisi i benefiti  koje pruža „Pametno autobusko stajalište.“

Brošure i leci će biti dostupni u elektronskoj i u štampanoj verziji a distribuiraće se na samoj lokaciji uz anketiranje korisnika o tome da li su zadovoljni ili ne mogućnostima koje pruža stajalište.

U OSTALIM VIJESTIMA