Испоручена опрема за практичну наставу за ученике „Центра за образовање, васпитање и рехабилитацију слуха и говора“

У циљу успјешног провођења планираних активности на пројекту „Побољшање доступности и приступачности здравствених и социјалних услуга ради побољшања квалитета социјалне укључености за дјецу и младе са сметњама у развоју – ASIQ“, ЈУ „Центар за образовање, васпитање и рехабилитацију слуха и говора“ је испоручена опрема за практичну наставу за занимање фризер.

Испоручена опрема је важна за одвијање процеса наставе и само је дио онога што ће се кроз ASIQ пројекат обезбједити за кориснике услуга Центра.

U OSTALIM VIJESTIMA