Isporučena oprema za praktičnu nastavu za učenike „Centra za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora“

U cilju uspješnog provođenja planiranih aktivnosti na projektu „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“, JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora“ je isporučena oprema za praktičnu nastavu za zanimanje frizer.

Isporučena oprema je važna za odvijanje procesa nastave i samo je dio onoga što će se kroz ASIQ projekat obezbjediti za korisnike usluga Centra.

U OSTALIM VIJESTIMA