Испоручена опрема за практичну наставу за ученике Центра „Заштити ме“

У циљу успјешног провођења планираних активности на пројекту „Побољшање доступности и приступачности здравствених и социјалних услуга ради побољшања квалитета социјалне укључености за дјецу и младе са сметњама у развоју – ASIQ“, ЈУ Центар „Заштити ме“ је испоручена опрема за практичну наставу за занимање агропроизвођач.

Испоручена опрема је важна за одвијање процеса практичне наставе за ученике са лаким интелектуалним сметњама у развоју и само је дио онога што ће се кроз ASIQ пројекат обезбједити за кориснике Центра.

U OSTALIM VIJESTIMA