Isporučena oprema za praktičnu nastavu za učenike Centra „Zaštiti me“

U cilju uspješnog provođenja planiranih aktivnosti na projektu „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“, JU Centar „Zaštiti me“ je isporučena oprema za praktičnu nastavu za zanimanje agroproizvođač.

Isporučena oprema je važna za odvijanje procesa praktične nastave za učenike sa lakim intelektualnim smetnjama u razvoju i samo je dio onoga što će se kroz ASIQ projekat obezbjediti za korisnike Centra.

U OSTALIM VIJESTIMA