Набављена 2 Дигитална логопедска сета за примјену у логопедским терапијама у ОШ Воштарница – Задар

Захваљујући средствима осигураним кроз пројекат „Побољшање доступности и приступачности здравствених и социјалних услуга ради побољшања квалитета социјалне укључености за дјецу и младе са сметњама у развоју – ASIQ“, од 4. марта 2021. године Основна школа Воштарница – Задар. Иначе партнер на пројекту,  у раду с корисницима користи 2 дигитална логопедска сета (УСБ ПЦ клинички комплет) за примјену у терапијама различитих поремећаја или потешкоћа говорно-језичне комуникације као и поремећаја аудитивне перцепције, пажње и слуха.

Високо софистицирани дигитални инструмент  намијењен је за дијагностику гласа и говора који у својој основи користи дигитално сигнално  процесуирање и дигиталну обраду сигнала (ДСК). Апарат користи вишеструку модификацију звука с великом прецизношћу и увијек на тачно одређен начин, готово истом квалитетом и брзином како то ради и људски мозак. Састоји се од  три дијела: процесора звука и програмске меморије,  микрофона и слушалица. 

Пројект ASIQ финанцира ЕУ кроз Интеррег ИПА програм прекограничне сурадње Хрватска-Босна и Херцеговина-Црна Гора 2014-2020, траје од 1. српња 2020. до 31. просинца 2021. године, а укупна вриједност му је 575. 122,00 ЕУР.

Основни циљ АСИQ пројекта је побољшање доступности и приступачности здравствених и социјалних услуга у циљу побољшања квалитета социјалне укључености и образовања дјеце и младих с тешкоћама у развоју.

U OSTALIM VIJESTIMA