Nabavljena 2 Digitalna logopedska seta za primjenu u logopedskim terapijama u OŠ Voštarnica – Zadar

Zahvaljujući sredstvima osiguranim kroz projekat „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“, od 4. marta 2021. godine Osnovna škola Voštarnica – Zadar. Inače partner na projektu,  u radu s korisnicima koristi 2 digitalna logopedska seta (USB PC klinički komplet) za primjenu u terapijama različitih poremećaja ili poteškoća govorno-jezične komunikacije kao i poremećaja auditivne percepcije, pažnje i sluha.

Visoko sofisticirani digitalni instrument  namijenjen je za dijagnostiku glasa i govora koji u svojoj osnovi koristi digitalno signalno  procesuiranje i digitalnu obradu signala (DSK). Aparat koristi višestruku modifikaciju zvuka s velikom preciznošću i uvijek na tačno određen način, gotovo istom kvalitetom i brzinom kako to radi i ljudski mozak. Sastoji se od  tri dijela: procesora zvuka i programske memorije,  mikrofona i slušalica. 

Projekt ASIQ financira EU kroz Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, traje od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2021. godine, a ukupna vrijednost mu je 575. 122,00 EUR.

Osnovni cilj ASIQ projekta je poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga u cilju poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti i obrazovanja djece i mladih s teškoćama u razvoju.

Visoko sofisticirani digitalni instrument  namijenjen je za dijagnostiku glasa i govora koji u svojoj osnovi koristi digitalno signalno  procesuiranje i digitalnu obradu signala (DSK). Aparat koristi višestruku modifikaciju zvuka s velikom preciznošću i uvijek na tačno određen način, gotovo istom kvalitetom i brzinom kako to radi i ljudski mozak. Sastoji se od  tri dijela: procesora zvuka i programske memorije,  mikrofona i slušalica. 

Projekt ASIQ financira EU kroz Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, traje od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2021. godine, a ukupna vrijednost mu je 575. 122,00 EUR.

Osnovni cilj ASIQ projekta je poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga u cilju poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti i obrazovanja djece i mladih s teškoćama u razvoju.

U OSTALIM VIJESTIMA