Нова прилика за добијање бесповратних средстава из „Challenge“ фонда

Привредни субјекти са подручја Босне и Херцеговине и Шведске по шести пут могу аплицирати за бесповратна средства из „Challenge“ фонда. Јавни позив отворен је до 12. фебруара 2021. до 16:00 сати.
Расположиви фонд за овај позив је око 420.000 ЕУР. Средства су намијењена привредним субјектима са иновативним идејама, производима или услугама које могу довести до смањења незапослености, повећања конкурентности и одрживог друштвено-економског развоја у БиХ.
За потенцијалне кориснике из категорије стартуп-а, који су регистровани најмање шест мјесеци, предвиђен је максимални износ гранта до 10.000 еура, док корисници из категорије микро, малих и средњих предузећа до 250 запослених, који обављају дјелатност дуже од двије године, могу рачунати на подршку у максималном износу до 30.000 еура. Апликанти морају обезбиједити и минимално властито учешће од 50% укупне вриједности предложеног пројекта, чија реализација не може бити краћа од 3 мјесеца нити дужа од 6 мјесеци.
Све пристигле пријаве биће оцијењене у складу са три основна критеријума – иновативност, изводљивост и одрживост пословне идеје и друштвена корист. Приликом евалуације, предност имају властите иновације привредних субјеката у односу на набавку готовог иновативног рјешења производа или набавлјене технологије, које ће допринијети развоју новог производа, услуге или процеса на тржишту, те имати ширу друштвену корист.
Пријаве на овај позив морају бити поднесене искључиво у електронској форми на сајту www.c2c.ba у складу с упутствима која се налазе у документу Водич/Смјернице за апликанте. Овај документ је саставни дио Апликационог пакета којег можете преузети на овом линку.
За додјелу бесповратних средстава из „Challenge“ фонда на претходних 5 позива пријављено је 2574 апликација. До сада је имплементирано 89 пројеката који су подржани са око 1,816.000 еура, а у току је имплементација још 70 пројеката.
Укупни распложиви“Challenge“ фонд је око 3,9 милиона еура.
„Challenge“ фонд успостављен је у оквиру пројекта „Challenge to change“ који финансијски подржава Шведска агенција за међународни развој и сарадњу /Сида/, а проводе га Сарајевска регионална развојна агенција СЕРДА и Развојна агенција Републике Српске. Партнер у пројекту је и регион Остерготланд, Источна Шведска.

U OSTALIM VIJESTIMA