Одржана радионица „Зелена економија – енергетска ефикасност у МСП“

Дана 23.2.2021. године, путем Зоом апликације,  одржана је радионица на тему „Зелена економија – енергетска ефикасност у МСП“. Радионицу је организовала Градска развојна агенција Бања Лука – ЦИДЕА, а у сарадњи са Министарством привреде и предузетништва Републике Српске и Европском банком за обнову и развој (ЕБРД)- Advice for Small Business.

Догађај је имао видљивост на европском нивоу с обзиром да је пријављен у категорији локалних догађаја у оквиру „Европских дана индустрије 2021“ (EU Industry Week 2021). Теме о којима се разговара на овим догађајима треба  да допринесу дискусији како се европски индустријски екосистем мијења и како на том путу, а до 2050.године, треба да постане климатски неутралан али у исто вријеме конкурентнији на глобалном тржишту уз постизање максималне ресурсне ефикасности.

Учесници радионице су имали прилику да добију увид у законску регулативу и енергетски аудит упредузећима као првом кораку у процесу уштеде енергије. Додатно, учесници су се упознали са имплематацијом захтјева стандарда ISO 50001 (Energy Management System) те повољним кредитиним линијама и грантовима за инвестиције у мјере енергетске ефикасности.

Из презентованих примјера из праксе у мјере енергетске ефикасности, у учесницима познатим предузећима,  јасно је видљиво да су могућности за уштеде енергије и за смањење ефекта стаклене баште јако велике. Најједноставнији примјери замјене расвјетних тијела са ЛЕД расвјетом или уградња фреквентних регулатора показују да се постиже смањење потрошње енергије преко 50%. Презентовано је и низ примјера са врло кратким периодом поврата инвестиције. Осим што се имплементацијом мјера енергетске ефикасности могу постићи велике уштеде у потрошњи енергије  у малим и средњим предузећима, низ примјера имплементације ових мјера показује да је енергетска ефикасност веома интересантна и јавном сектору а нарочито у области комуналних услуга те постоји јако пуно простора за велике уштеде као и за кориштење обновљивих извора енергије а нарочито енергије сунца.

U OSTALIM VIJESTIMA