Održana radionica „Zelena ekonomija – energetska efikasnost u MSP“

Dana 23.2.2021. godine, putem Zoom aplikacije,  održana je radionica na temu „Zelena ekonomija – energetska efikasnost u MSP“. Radionicu je organizovala Gradska razvojna agencija Banja Luka – CIDEA, a u saradnji sa Ministarstvom privrede i preduzetništva Republike Srpske i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD)- Advice for Small Business.

Događaj je imao vidljivost na evropskom nivou s obzirom da je prijavljen u kategoriji lokalnih događaja u okviru „Evropskih dana industrije 2021“ (EU Industry Week 2021). Teme o kojima se razgovara na ovim događajima treba  da doprinesu diskusiji kako se evropski industrijski ekosistem mijenja i kako na tom putu, a do 2050. godine, treba da postane klimatski neutralan ali u isto vrijeme konkurentniji na globalnom tržištu uz postizanje maksimalne resursne efikasnosti.

Učesnici radionice su imali priliku da dobiju uvid u zakonsku regulativu i energetski audit upreduzećima kao prvom koraku u procesu uštede energije. Dodatno, učesnici su se upoznali sa implematacijom zahtjeva standarda ISO 50001 (Energy Management System) te povoljnim kreditinim linijama i grantovima za investicije u mjere energetske efikasnosti.

Iz prezentovanih primjera iz prakse u mjere energetske efikasnosti, u učesnicima poznatim preduzećima,  jasno je vidljivo da su mogućnosti za uštede energije i za smanjenje efekta staklene bašte jako velike. Najjednostavniji primjeri zamjene rasvjetnih tijela sa LED rasvjetom ili ugradnja frekventnih regulatora pokazuju da se postiže smanjenje potrošnje energije preko 50%. Prezentovano je i niz primjera sa vrlo kratkim periodom povrata investicije.

Osim što se implementacijom mjera energetske efikasnosti mogu postići velike uštede u potrošnji energije  u malim i srednjim preduzećima, niz primjera implementacije ovih mjera pokazuje da je energetska efikasnost veoma interesantna i javnom sektoru a naročito u oblasti komunalnih usluga te postoji jako puno prostora za velike uštede kao i za korištenje obnovljivih izvora energije a naročito energije sunca.

U OSTALIM VIJESTIMA