Позив пољопривредним произвођачима са територије Града Бања Лука за исказивање интереса за учешће у пројекту „Подршка Европске уније конкурентности пољопривреде и руралном развоју у Босни и Херцеговини“-ЕУ4АГРИ

Пројекат „Подршка Европске уније конкурентности пољопривреде и руралном развоју у Босни и Херцеговини-ЕУ4АГРИ“ има за циљ модернизацију пољопривредно-прехрамбеног сектора и побољшање руралне економије кроз повећање конкурентности пољопривредне производње, послова и услуга. Пројекат проводе Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у БиХ и Чешка развојна агенција (ЦзДА).Укупна вриједност пројекта износи 20.25 милиона еура који финансира Европска унија са 20 милиона, а УНДП и ЦзДА са 250.000 еура.

У оквиру овог пројекта  у току је Позив потенцијалним корисницима за исказивање интереса за мјеру подршке инвестицијама у диверзификацију економских и социјалних активности у руралним подручјима, који се састоји од два одвојена лота:

Лот 1 – Диверзификација економских активности на газдинствима (подршка пољопривредним произвођачима за увођење нових извора прихода на газдинствима) и

Лот 2- Диверзификација економских/социјалних активности у руралним подручјима (подршка унапређењу квалитета живота и крерање социјалног и пословног окружења које доприноси развоју руралних подручја).

Прихватљиви директни корисници подршке за диверзификацију економских активности на газдинствима (Лот 1) могу бити пољопривредна газдинства (физичка лица) и регистровани привредни субјекти (обрти/самостални предузетници, задруге и предузећа).

Прихватљиви  директни корисници подршке за диверзификацију економских/социјалних активности у руралним подручјима (Лот 2) су удружења и приватне установе или приватна предузећа.

Детаље јавног позива можете погледати на следећем линку: 

https://eu4agri.ba/calls/javni-poziv-za-mjeru-podrske-investicijama-u-diverzifikaciju-ekonomskih-i-socijalnih-aktivnosti-u-ruralnim-podrucjima/

Позивамо све заинтересоване  потенцијалне кориснике  да се  јаве у Градску развојну агенцију  Бања Лука – ЦИДЕА,  у периоду од 9х -14х И то  од 18.10.-25.10.2022. године.

Више информација путем е-маила

ivan.babic@cidea.org ili путем телефона 051/433-460.

U OSTALIM VIJESTIMA