Објављен јавни позив о пружању техничке подршке у области енергетске ефикасности и енергетског менаџмента за предузећа из БиХ

(Бања Лука, 3.6.2021.) Еда – Агенција за развој предузећа је у оквиру пројекта СБА у БиХ, расписала јавни позив за изражавање интереса за техничку подршку у области енергетске ефикасности и енергетског менаџмента.
Предмет јавног позива је избор МСП која су заинтересована за унапређење енергетске ефикасности и енергетског менаџмента. Циљ јавног позива је унапређење енергетске ефикасности домаћих МСП, кроз промоцију мрежа енергетске ефикасности у индустрији.
Заинтересованим МСП, која имају потребу за унапређењем енергетске ефикасности и енергетског менаџмента, биће обезбијеђена техничка подршка кроз финансирање провођења тренинга у области енергетске ефикасности и енергетског менаџмента, те провођење енергетског аудита, са циљем идентификације могућности за унапређење енергетске ефикасности. Поред тога, биће иницирана размјена знања и искустава МСП у оквиру наведених области. Техничка подршка ће бити обезбијеђена ангажовањем сертификованих енергетских менаџера и аудитора.
У оквиру Јавног позива, предвиђена је техничка подршка за 16 МСП. Оквирни период провођења активности, односно пружања техничке подршке је 1. август – 30. новембар 2021. године.
Јавни позив остаје отворен до избора 16 МСП заинтересованих за техничку подршку, а најкасније до 1. августа 2021. године.
Јавни позив са детаљним информацијама се може преузети на веб-страници Еде: https://edabl.org/wp-content/uploads/2021/05/JP-za-tehni%C4%8Dku-podr%C5%A1ku-u-oblasti-energetske-efikasnosti-i-energetskog-menad%C5%BEmenta.pdf
Јавни позив је објављен у оквиру пројекта „Европски оквир за развој стратегија и политика за мала и средња предузећа у Босни и Херцеговини – СБА у БиХ који финансира Шведска.

U OSTALIM VIJESTIMA