Integracija nezaposlenih osoba na tržište rada LEP II

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

 

Ovim projektom ukupne vrijednosti 312.346 KM, ciljano je, prije svega, na teže zapošljive kategorije stanovništva, mlade muškarce i žene starosti od 15 do 29 godina, nezaposlene žene, osobe sa nižim stepenom obrazovanja, kao i osobe koje su ostale bez zaposlenja zbog posljedica pandemije Covid-19. Minimalno 60 nezaposlenih osoba sa evidencije Zavoda za zapošljavanje, će, kroz programe osobljavnja za sektore koji su najtraženiji na tržištu rada, biti obučeno ili prekvalifikovano od čega 30 zaposliti u firmama koje su dio LPZ-a. Pored toga, biće obučeno najmanje 20 nezaposlenih osoba sa evidencije Zavoda za zapošljavanje kroz obuke „Osmisli svoju ideju“ i „Započni svoj posao“ prema metodologiji Međunarodne organizacije rada. Od njih 20, biće izabrano najmanje 5 najperspektivnijih poslovnih ideja i korisnicima će se dodijeliti grantovi u iznosu do 3500 EUR za pokretanje vlastitog biznisa, a uslov da dobiju podršku nakon izbora će biti da osnuju svoj vlastiti biznis.

LPZ Banja Luka čine, osim CIDEA-e, JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Grad Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci – Mašinski fakultet, Škola za obrazovanje odraslih „Optimus-NUBL“ Banja Luka, Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola Banja Luka, Unija Udruženja poslodavaca Republike Srpske, Energetik d.o.o., Aragosta invest d.o.o., GIP-Gradis d.o.o., BL Best inžinjering d.o.o., Mandeks Molding d.o.o., ELAS metalexpert d.o.o., Tropic maloprodaja d.o.o. Banja Luka, Tri Best d.o.o., Elektro Tim d.o.o., Kolektor CCL d.o.o. Laktaši, Profing d.o.o., Milinković d.o.o. i Galerija Mc Milan d.o.o..

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Banja Luka je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

Projekat je finansiran od strane EU i Međunarodne organizacije rada ILO.