Integracija nezaposlenih osoba na tržište rada LEP II

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA BESPLATNE OBUKE ZA ZIDARE I ARMIRAČE

Gradska razvojna agencija (CIDEA) u ime Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Banja Luka (LPZ BL), u okviru projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II (LEP II)“ koji se realizuje uz podršku Evropske unije i Međunarodne organizacije rada, poziva nezaposlene osobe, evidentirane u Zavodu za zapošljavanje RS, da se prijave za učešće na projektu „Integracija nezaposlenih osoba na tržište rada uz pomoć LPZ Banja Luka“.

Cilj projekta

Glavni cilj projekta je doprinijeti smanjenju broja nezaposlenih lica na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS – filijala Banja Luka, povećanjem nivoa znanja i kompetencija nezaposlenih osoba na teritoriji grada Banja Luka.

Obuke

Kroz projekat „Integracija nezaposlenih osoba na tržište rada uz pomoć LPZ Banja Luka“ će biti obučeni kandidati za sledeća zanimanja:

  • Armirač……………………………………………………  10 kandidata
  • Zidar…………………………………………………….…   10 kandidata

Sve obuke će biti izvođene po programima osposobljavanja Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske, što uključuje teoretski i praktični dio i potpuno su besplatne.

Svi kandidati će dobiti Uvjerenje o stečenom zvanju izdato od strane obrazovne institucije koja je akreditovana za stručno osposobljavanje odraslih.

Vremenski okvir

Obuke za 20 kandidata će biti organizovane od novembra 2022. do najkasnije februara 2023. godine u zavisnosti od intenziteta popunjavanja grupa.

Postupak prijave

Prijave se mogu popuniti direktno na obrascu ili u prostorijama Gradske razvojne agencije Banja Luka na adresi Josifa Pančića 8 i Zavoda za zapošljavanje – filijala Banja Luka na adresi Save Mrkalja 14.

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja Javnog poziva odnosno do 20.10.2022. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti predmet razmatranja.

Odabrani polaznici obuka će biti obaviješteni najkasnije 10 dana nakon zatvaranja poziva.

O terminima i rasporedu provođenja obuka odabrani polaznici će biti naknadno obaviješteni.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti lično u Gradskoj razvojnoj agenciji Banja Luka ili putem e-mail adrese slavisa.lukic@cidea.org

 

Završene obuke za zavarivače i alatničare

Gradska razvojna agencija Banja Luka, kao implementator projekta „Integracija nezaposlenih osoba na tržište rada uz pomoć LPZ Banja Luka“ zajedno sa partnerima na projektu, Mašinskim fakultetom i preduzećima ELAS Metalexpert d.o.o. i Mandeks Molding d.o.o., organizovala je obuku za nezaposlena lica prijavljena na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Teorijski i praktični dio obuka izvođen je po programima osposobljavanja Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske i trajao je od 08.06. do 14.09.2022. godine. Obuka je bila potpuno besplatna i organizovana je za 6 zavarivača TIG postupkom i 6 alatničara.

Obuka je završena u srijedu održavanjem završnog testa – atestiranjem za sve polaznike u preduzećima ELAS Metalexpert d.o.o. i Mandeks Molding d.o.o. Polaznici obuka će dobiti certifikat o stečenom zvanju, a od ukupno 12 polaznika, 9 će odmah biti zaposleno u preduzećima.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Banja Luka je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou. Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

 

Ovim projektom ukupne vrijednosti 312.346 KM, ciljano je, prije svega, na teže zapošljive kategorije stanovništva, mlade muškarce i žene starosti od 15 do 29 godina, nezaposlene žene, osobe sa nižim stepenom obrazovanja, kao i osobe koje su ostale bez zaposlenja zbog posljedica pandemije Covid-19. Minimalno 60 nezaposlenih osoba sa evidencije Zavoda za zapošljavanje, će, kroz programe osobljavnja za sektore koji su najtraženiji na tržištu rada, biti obučeno ili prekvalifikovano od čega 30 zaposliti u firmama koje su dio LPZ-a. Pored toga, biće obučeno najmanje 20 nezaposlenih osoba sa evidencije Zavoda za zapošljavanje kroz obuke „Osmisli svoju ideju“ i „Započni svoj posao“ prema metodologiji Međunarodne organizacije rada. Od njih 20, biće izabrano najmanje 5 najperspektivnijih poslovnih ideja i korisnicima će se dodijeliti grantovi u iznosu do 3500 EUR za pokretanje vlastitog biznisa, a uslov da dobiju podršku nakon izbora će biti da osnuju svoj vlastiti biznis.

LPZ Banja Luka čine, osim CIDEA-e, JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Grad Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci – Mašinski fakultet, Škola za obrazovanje odraslih „Optimus-NUBL“ Banja Luka, Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola Banja Luka, Unija Udruženja poslodavaca Republike Srpske, Energetik d.o.o., Aragosta invest d.o.o., GIP-Gradis d.o.o., BL Best inžinjering d.o.o., Mandeks Molding d.o.o., ELAS metalexpert d.o.o., Tropic maloprodaja d.o.o. Banja Luka, Tri Best d.o.o., Elektro Tim d.o.o., Kolektor CCL d.o.o. Laktaši, Profing d.o.o., Milinković d.o.o. i Galerija Mc Milan d.o.o..

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Banja Luka je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

Projekat je finansiran od strane EU i Međunarodne organizacije rada ILO.