Projekat „Zelena, mistična Dunavska pripovjedačka ruta – Transnacionalna valorizacija prirodnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa u cilju socijalno-ekonomskog razvoja ruralnih dijelova Dunavske regije“

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Predstavljen projekat pod nazivom „Mystical Danube“ – „Mistični Dunav“

Gradska razvojna agencija Banja Luka je, 28.5.2024. godine, organizovala događaj na kojem je predstavljen projekat pod nazivom „Mystical Danube“ – „Mistični Dunav“ (Puni naziv projekta; „Zelena, mistična Dunavska pripovjedačka ruta – Transnacionalna valorizacija prirodnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa u cilju socijalno – ekonomskog razvoja ruralnih dijelova Dunavske regije“), te su isti dan održane prve radionice sa ciljnim grupama a u okviru implementacije prve projektne aktivnosti pod nazivom „Mapiranje i sakupljanje prirodnog nasljeđa i za njega vezanog nematerijalnog kulturnog nasljeđa u ruralnim i manje posjećenim područjima ”  i koja se provode u okviru specifičnog cilja 1 ovog projekta.

Projekat „Mistični Dunav“ je sufinasiran od strane INTERREG programa za dunavsku regiju 2021- 2027,  a Gradska razvojna agencija Banja Luka je jedan od 10 projektnih partnera koji dolaze iz 9 zemalja dunavske regije (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Slovačka, Mađarska, Bugarska, Rumunija).

Ukupna vrijednost projekta je 1.974.034,48 EUR, od čega je EU sufinansiranje u iznosu od 1.579.227,58 EUR, dok je za projektne aktivnosti koje provodi Agencija planiran budžet u iznosu od 150.615,00 EUR.

Planirani period provođenja projekta je od 01. januara 2024. do 30. juna 2026. godine.

Prioritetni cilj Programa je socijalno – ekonomski razvoj kroz kulturu, nasljeđe i turizam, a osnovni cilj projekta je razvoj zajedničkog koordinisanog transnacionalnog pristupa za valorizaciju prirodnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa kao alata za razvoj turizma u ruralnim i manje posjećenim mjestima Dunavskog regiona.

Planirani rezultati projekta su sljedeći: zajednička strategija za valorizaciju prirodnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa u ruralnim i manje posjećenim područjima, 10 akcionih planova za razvoj održivih turističkih proizvoda i usluga na pilot lokacijama svake partnerske zemlje, intenzivirana saradnja 23 partnerske organizacije, priprema i testiranje nove tematske rute na 10 pilot lokacija, te razvoj i promocija „Zelene i mistične dunavske pripovjedačke rute“ bazirane na akcionim planovima  kao i razvoj aplikacije “Zelena mistične Dunavske pripovjedačke rute”  koja će prikazivati projektne lokacije i njihove pripadajuće turističke usluge i proizvode u svih 9 zemalja u kojima se projekat provodi.

Navedena ruta će predstaviti održive turističke proizvode i usluge u zajednici kao i lokalne priče, običaje, legende i znanja i u tu svrhu će mobilisati lokalnu zajednicu i njene ranjive kategorije kako bi se razvile nove turističke usluge.

Projekat je podržan od strane Interreg programa za Dunavsku regiju, sufinansiranog od strane Evropske unije.

Početna konferencija projekta Mystical Danube: Piskavica dio mistične i zelene pripovjedačke dunavske rute

Gradska razvojna agencija Banja Luka i Turistička organizacija Grada Banja Luka su uzele učešće na početnoj konferenciji projekta Mystical Danube čiji je domaćin, a ujedno i vodeći projektni partner, bila Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA.

Cilj projekta Mystical Danube je razviti koordinisani zajednički transnacionalni pristup u valorizaciji prirodne i nematerijalne kulturne baštine kao turističkog dobra u ruralnim i manje posjećenim područjima na području Dunavske programske regije. Konkretno, izradiće se zajednička strategija za valorizaciju prirodne i nematerijalne kulturne baštine u ruralnim i manje posjećenim područjima Dunavske regije, koja obuhvaća područje od njemačkih pokrajina Bavarske i Baden-Württemberg na zapadu, do Ukrajine na istoku, te stvaranje nove tematske rute, ,,Green and Mystical Danube Storytelling Route”, s mobilnom aplikacijom koja prikazuje rutu i njene karakteristike u smislu lokacija i dostupnih turističkih usluga i kontaktnih tačaka na pilot lokacijama projekta.

Pored Gradske razvojne agencije Banja Luka, Turističke organizacije Grada Banja Luka i AGRRA-e, kao domaćina početne konferenije, u projektu još učestvuju ustanove iz Slovenije, Srbije, Hrvatska, Slovačke, Crne Gore, Mađarske, Rumunije i Bugarske. Projekat Mystical Danube ukupne vrijednosti 1.974.034,48 EUR, uz EU sufinansiranje 1.579.227,58 EUR, sufinansira se kroz Program transnacionalne saradnje Dunavske regije 2021–2027.

Projekat je podržan od strane Interreg programa za Dunavsku regiju, finansiranog od strane Evropske unije.

ČLANOVI PROJEKTNOG TIMA UČESTVOVALI NA INAUGURACIJI PROJEKATA

INTERREG PROGRAMA ZA DUNAVSKU REGIJU 2021-2027

 

Članovi projektnog tima „Zelena, mistična Dunavska pripovjedačka ruta – Transnacionalna valorizacija prirodnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa u cilju socijalno – ekonomskog razvoja ruralnih dijelova Dunavskog regiona“, skraćeno „Mystical Danube“ (Mistični Dunav), Vesna Marinković Vojvodić i Momir Širko, učestvovali su na događaju inauguracije 53 projekta u okviru Interreg programa za dunavsku regiju 2021-2027, u kojima učestvuju korisnici iz BiH, koji je održan 18. aprila u Sarajevu.

U drugom dijelu događaja održana je implementacijska radionica za projektne partnere, kao dio aktivnosti izgradnje kapaciteta za učešće u programima teritorijalne saradnje.

Projekat je podržan od strane Interreg programa za Dunavsku regiju, finansiranog od strane Evropske unije.

 

ODRŽAN PRVI SASTANAK KONZORCIJUMA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA „MISTIČNI DUNAV“

 

Konzorcijum za provođenje projekta „Zelena, mistična Dunavska pripovjedačka ruta – Transnacionalna valorizacija prirodnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa u cilju socijalno – ekonomskog razvoja ruralnih dijelova Dunavskog regiona“, skraćeno „Mystical Danube“ (Mistični Dunav), je 19. februara 2024. godine održao prvi online koordinacioni sastanak.

Partneri su razgovarali i dogovorili načine međusobne komunikacije, osnove izgleda i načine unutrašnje i vanjske korespodencije, načine i rokove izvještavanja, korake u finansijama, te dodatno prošli kroz planirane projektne aktivnosti i dogovorili datum i mjesto Kick-off konferencije.

 

Projekat je podržan od strane Programa transnacionalne saradnje Interreg Dunav,finansiranog od strane Evropske unije

 

 

Zelena, mistična dunavska pripovjedačka ruta – transnacionalna valorizacija prirodnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa u cilju socijalno-ekonomskog razvoja ruralnih dijelova dunavskog regiona

MYSTICAL DANUBE       

 Januar 2024. do 30. juni 2026.

 • Program: INTERREG Danube Transnational programme
 • Programski prioritet: Društvena prilagođenost Dunavskog regiona
 • Specifični cilj: 3.3: Socijalno-ekonomski razvoj kroz nasljeđe, kulturu i turizam
 • Vodeći partner: Agencija za razvoj Zadarske županije (HR)
 • Trajanje projekta: 01/01/2024 – 30/06/2026
 • Budžet projekta: 1.974.034,48 €
 • EU sufinansiranje: 1.579.227,58 €

PARTNERI NA PROJEKTU:

 • BSC, Business support Centre L.t.d., Kranj (SI)
 • Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA (HR)
 • Privredno društvo za sport, rekreaciju, rehabilitaciju i biznis Eko zona Ada Huja (RS)
 • Gradska razvijna agencija Banja Luka (BA)
 • BROZ – Regional association for nature conservation (SK)
 • Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Podgorica (ME)
 • CEEweb for Biodiversity (HU)
 • Ministarstvo privrede, preduzetništva i turizma, MEAT (RO)
 • Regional Development Agency with Business Support Centre for Small and Medium-sized Enterprises (BG)

KRATAK OPIS PROJEKTA:

Projekat „Zelena, mistična Dunavska pripovjedačka ruta – Transnacionalna valorizacija prirodnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa u cilju socijalno – ekonomskog razvoja ruralnih dijelova Dunavskog regiona“, skraćeno „Mystical Danube“ (Mistični Dunav), provodi konzorcijum od deset projektnih partnera iz devet zemalja Dunavskog regiona. Gradska razvojna agencija Banja Luka ima ulogu projektnog partnera dok je Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije vodeći partner na  projektu.

Prioritetni cilj Programa je socijalno – ekonomski razvoj kroz kulturu, nasljeđe i turizam, a osnovni cilj projekta je razvoj zajedničkog koordinisanog transnacionalnog pristupa za valorizaciju prirodnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa kao alata za razvoj turizma u ruralnim i manje posjećenim mjestima Dunavskog regiona.

Planirani rezultati projekta su: jedna zajednička strategija za valorizaciju prirodnog i nematerijalnog kulturnog naslijeđa u ruralnim i manje posjećenim područjima, 10 akcionih planova, saradnja 23 partnerske organizacije i priprema i testiranje 10 pilot lokacija nove tematske rute, te aplikacija Zelene mistične Dunavske pripovjedačke rute koja će prikazivati sve projektne lokacije i njihove pripadajuće turističke usluge i proizvode.

Navedena ruta će predstaviti lokalne priče, običaje, legende i znanja i u tu svrhu će mobilisati lokalnu zajednicu i njene ranjive kategorije kako bi se razvile nove turističke usluge.

CILJEVI PROJEKTA:

 • Pripremljena strategija za valorizaciju prirodnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa u ruralnim i manje posjećenim mjestima;
 • Izgradnja kapaciteta zainteresovanih članova lokalnih zajednica Dunavskog regiona za novu tematsku rutu;
 • Promocija Zelene mistične Dunavske pripovjedačke rute u Dunavskom regionu