Projekat „Čista energija u javnim ustanovama“ (CEPI)

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Projekat je u fazi potpisivanja ugovora.

 

Donatori projekta: Vlada Češke Republike

Sufinansiranje:  Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Grad Banja Luka, Gradska razvojna agencija Banja Luka

Implementacija: Češka razvojna agencija, Gradska razvojna agencija Banja Luka

Javne ustanove uključene u projekat:

JU Poljoprivredna škola Banja Luka

OŠ „Ivan Goran Kovačić“

OŠ „Stanko Rakita“

OŠ „Đura Jakšić“

Tokom implementacije projekta planirano je da se uradi energetski audit u pomenutim školama, te zamjene trenutni kotlovi (lož ulje i ugalj) sa kotlovima na biomasu odnosno pelet.

Očekivani rezultati koji će biti postignuti implementacijom ovog projekta su sljedeći: u sve 4  škole urađen energetski audit i instalirani novi kotlovi, povećana temperatura za 2 do 3 stepena, smanjenje  emisija CO2 za 349,38 tone, proveden edukativni program o energetskoj efikasnosti za 3.135 učenika i 440 zaposlena.