Adrion

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Gradska razvojna agencija učestvovala na koordinacionom sastanku projekta ADRION CCI4TOURISM u Škofja Loki

Gradska razvojna agencija Banja Luka učestvovala je 13. i 14. oktobra 2021. godine na sastanku partnera na projektu CCI4TOURISM. Domaćin sastanka bila je razvojna agencija Sora iz Škofja Loke.

Tokom dvodnevnog sastanka projekt partneri su pregledali i prezentovali dosadašnje aktivnosti, te definisali buduće korake koji polako vode prema završnoj fazi projekta.

Medju važnijim temama bile su i zajednički sistem upravljanja mrežom Creative Hub-s i pilot akcije koje su namjenjene za hibridizaciju CCI i tradicionalnih aktera u turizmu.

Gradska razvojna agencija otvorila kulturno-kreativni hub 78

Gradska razvojna agencija (CIDEA) je u okviru projekta CCI4TOURISM otvorila kulturno-kreativni hub, koji je zamišljen kao Kreativni i inovativni centar.

“Hub u okviru ovog projekta ima za cilj otkrivanje preduzetnika i novih talenata, ali i jačanje preduzetničkih vještina i asimilacije između kulturnih, kreativnih i turističkih kompanija radi stvaranja novih preduzetnika i dizajniranja novih proizvoda”, kazali su organizatori.

Dodaju da ga mogu koristiti svi početnici kao i preduzetnici iz kulturno-kreativne industrije sa regije Banjaluke.

Hub je, kako navode, zamišljen kao kreativni i inovativni centar, zajednički radni prostor i platforma za razmjenu znanja i umrežavanje, ali i kancelarija za tim ljudi koji namjeravaju da pokrenu startup ili jednostavno odličan prostor za freelancere.

Otvaranje kreativnog HUB-a u Banjoj Luci

U ponedjeljak  17. maja u 15 časova, Gradska razvojna аgencija Banja Luka će svečano otvoriti kulturno kreativni Hub, u okviru projekta CCI4TOURISM, finansiranog iz programa Interreg Adrion.

Projekat CCI4TOURISM započeo je 2020. godine, a ukupan budžet projekta je 1.582.157 €. Svečanom otvaranju prisustvovaće zainteresovane strane iz javnog i privatnog sektora, kulturne, kreativne i turističke industrije.

Vjerujemo da će kreativni Hub postati glavno središte kreativnih i kulturnih ličnosti sa cijelog područja regije Banja Luka. Hub je zamišljen kao kreativni i inovativni centar, zajednički radni prostor i platforma za razmjenu znanja i umrežavanje, ali i kancelarija za tim ljudi koji namjeravaju da pokrenu start-up ili jednostavno odličan prostor za free-lancere.

Svi učesnici na svečanom otvaranju imaće priliku da saznaju detalje o kreativnom Hub-u i projektu CCI4TOURISM.

Održan prvi trening sa kandidatima čije su ideje izabrane kao najbolje u okviru projekta CCI4TOURISM – Interreg ADRION

Dana 09.03.2021. godine u prostorijama Gradske razvojne agencije održan je prvi od osam planiranih treninga u okviru projekta CCI4TOURISM a koji je odobrenog od strane programa Interreg ADRION, a sufinansiran od strane Republike Grčke i Evropske unije.

Prolaznici  će na ovim treninzima steći znanja iz sljedećih oblasti;

  • Marketinga, konsultantskih usluga, mentoringa za PR, brendiranja proizvoda,
  • Vizuelnih i kreativnih industrija, blisko povezanih sa kulturnim nasleđem i kreativnim sektorom,
  • Digitalizacije i poslovnog menadžmenta.

 
 

Izabrano 10 najboljih Poslovnih ideja u okviru projekta CCI4TOURISM

Nakon isteka roka za prijem prijava za izbor najboljih poslovnih ideja, a u okviru provođenja aktivnosti pod nazivom “Zajednički program virtuelne inkubacije/u svrhu akceleracije i osnaživanja kulturnih i kreativnih industrija” u okviru projekta CCI4TOURISM, odobrenog od strane programa Interreg ADRION, a sufinansiran od strane Republike Grčke i Evropske unije komisija je izabrala 10 najboljih ideja.

Benefiti preduzeća/pojedinaca koji su izabrani su :

  • Učešće na dvodnevnom seminaru sa specijalizovanim trenerima (eksperti iz oblasti komunikacije i digitalnog marketinga, vizuelne i kreativne industrije, digitalizacija i poslovnog menadžmenta)
  • Usluge inkubacije i akceleracije, u prvoj fazi virtuelno, u nekom narednom period i fizički, u skladu sa epidemiološkom situacijom. (Treneri/eksperti će za 10 najboljih odabranih ideja organizovati obuke iz svojih ekspertskih oblasti te iz svog domena pomoći razvoju poslovne ideje)
  • Promocija ideja kroz publikaciju u vidu booklet-a, koja bi objedinila sve poslovne ideje iz CCI4TOURISM partnerskih zemalja.

Usluge koje nudi Gradska razvojna agencija Banja Luka, odabranim preduzećima/pojedincima uključuju radionice osposobljavanja u različitim poslovnim procesima. Prvenstveno treninzi iz oblasti:

  • Marketinga, konsultantskih usluga, mentoringa za PR, brendiranja proizvoda
  • Vizuelnih i kreativnih industrija, blisko povezanih sa kulturnim nasleđem i kreativnim sektorom
  • Digitalizacije i poslovnog menadžmenta

Za potrebe projekta CCI4TOURISM Gradska razvojna agencija Banja Luka održala je fokus grupu na teme mogućnosti i načini saradnje kulturnih i kreativnih industrija (CCI) i turizma nakon COVID-19 krize

Na ovom događaju su učestvovali:

Ana Lakić, Turistička organizacija Republike Srpske,
Milena Ljubičić, Stratega,
Vladimir Ćorda, Starter,
Dragomir Ninković, CUBE ICT,
Mladen Šukalo, Turistička organizacija grada Banja Luka,
Mirjana Galić, Saphira Labs,
Nedljko Branković, Etno muzej Ljubačke doline,
Dajan Javorac, MANIA.

Predstavnici fokusnih skupina su se orjentisali na četiri teme:

Ekonomska održivost i inovacije,
Tehnologija, marketing i digitalizacija,
Održivost prirodnih resusra i
Nove strategije

Neka od pitanja na koja su učesnici sastanka dali svoja mišljenje su:

– Kako je kriza uticala na industriju turizma i CCI
– Aktuelne strategije razvoja turizma i CCI i njihova upotrebna vrijednost tokom covid-19 krize
– Novi pristupi promociji turističkih prozvoda kroz saradnju sa CCI.
– Finansiranje turističkog sadržaja tokom vremena epidemije
– Alternativne turističke destinacije (planine, rijeke, sportski turizam, religijski, shoping)
– Razvoj publike putem turisičkog sadržaja
– Kako turisti donose odluke o destinaciji i na koji način im CCI može pomoći u tome
– Koliko ima planiranja u turističkoj ponudi porodičnih biznisa
– Šta nakon krize i koliko smo spremni na nova pravila igre
– Na koji način sistem treba da se prilagodi novim pravilima igre.

Gradska razvojna agencija održala prvu focus grupu koja se finansira iz Programa INTERREG V-B Adriatic Ionian

Gradska razvojna agencija kao partner na projektu koji se finansira iz Programa INTERREG V-B Adriatic Ionian pod nazivom „ Strenghten entrepreneurial skills of Cultural and Creative Industries for the valorization of cultural heritage and the development of sustainable tourism models in the Adriatic-Ionian regions – CCI4TOURISM“  čija je ukupna vrijednost 1.997.367,60 EUR, je organizovala fokus grupe 28. i 29.10.2020. godine na temu “Održivost i digitalizacije, a kroz istraživanje potreba kulturnih i kreativnih industrija kao potencijala u održivom turizmu”.

 

U svrhu kreiranja analize potreba za projekat CCI4TOURISM – Kulturne i kreativne industrije za održivi kulturni turizam, formirane su dvije fokus grupe koje su se sastojale od predstavnika turističkih organizacija, medija, malih preduzeća, kreativnih udruženja i agencija, muzeja i galerija, akademijske zajednice, preduzetnici i nezavisni umjetnici.

Predstavnici fokus grupa ukazali su na specifične probleme i izazove u oblasti turizma, kulturne i kreativne industrije, kulturnog nasljeđa i održivog razvoja, primjere dobre prakse, kao i ideje i prijedloge za sprovođenje aktivnosti za prevazilaženje krize, razvoj i promociju.

Prepoznata je potreba za digitalizacijom, novim digitalnim alatima i vještinama, zajedno sa specifičnim obukama i obrazovanjem koje bi mogle poboljšati razvoj i promociju turizma, kulturnog nasljeđa i održivog razvoja.

Otkriveni su prijedlozi za nove mogućnosti, inovacije i rješenja, nova radna mesta, proizvode, start-up – ove, kao i novu poslovnu organizaciju. Istaknuta su područja koja zahtjevaju uvođenje i upotrebu novih tehnologija i digitalizaciju.

Fokusne grupe su istakle veoma važnu ulogu uspostavljanja kreativnih čvorišta koja mogu stvoriti nova pokretanja i nova preduzeća. Kreativna čvorišta su svojevrsna fabrika talenata, vještina i znanja, prilika za jačanje kapaciteta i otvaranje novih radnih mesta, kao i prilika za razvoj sektora kreativne i kulturne industrije, ali i drugih srodnih oblasti poput kulturnog turizma.

Različita iskustva i prakse, kao i različita pozadina učesnika fokus grupa doprinjeli su raznolikosti i autentičnosti predloženih ideja i aktivnosti.

01.02.2020. godine zvanično je počela implementacija projekta koji se finasira iz Programa  INTERREG V-B Adriatic-lonian  pod nazivom– „Strenghten entrepreneurial skills of Cultural and Creative Industries for the valorization of cultural heritage and the development of sustainable tourism models in the Adriatic-Ionian regions – CCI4TOURISM“  čija je ukupna vrijednost 1.997.367,60 EUR.

 Projekat traje  30 mjeseci, a biće implementiran od strane partnerskog konzorcijuma koji, osim Gradske razvojne agencije Banja Luka,  čine organizacije i insititucije iz sljedećih zemalja: Italije, Albanije, Hrvatske, Grčke, Crne Gore , Srbije i Slovenije.

Predstavnici Agencije sastaće se naredne sedmice sa svim partnerima konzorcijuma povodom početka implementacije projekta u Bariju u Italji u periodu 24. do 27.02.2020. godine.

Projekat ima za cilj osnaživanje sektora turizma kroz promociju kulturnog naslijeđa osnažujući kreativne kompetencije kulturnih i kreativnih aktera koji će definisati nove konkurentne proizvode na turističkom tržištu.

CCI4TOURISM iskorištava potencijale kulturnih i kreativnih industrija tako što će biti ključni kreatori za implementaciju  kako kulturno turističkih politika  tako i poboljšanja turističke ponude. Kako bi se postigao cilj, potrebni su nekonvencionalni pristupi upravljanja strategijom turizma.