Adrion

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Završena implementacija projekta Adrion CCI4TOURISM

Gradska razvojna agencija je 31.01.2023. godine uspješno završila implementaciju prijekta Adrion CCI4Tourism.

Dio obavljenog rada proteklih godina, neke podržane korisnike i glavne postignute rezultate možete pogledati u videu koji se nalazi na linku:  https://www.youtube.com/watch?v=gRax44Msg5o

Nadamo se da ćete uživati.

Održana radionica „Creative dialogues“

U prostorijama kreativnog  HUB-a 78, u sklopu projekta Adrion CCI4TOURISM održana je radionica „Creative dialogues“ u svrhu promocije kulturno kreativnog sektora, a u cilju razvoja turizma. Na radionici su predstavljeni filmovi Banja Luka 360° VR i promotivni video o simbolu grada Banja Luka – Dajak čamcu.

Radionici su prisustvovali:

 • Zoran Galić – (Filmski režiser )
 • Jelena Medić (Klub Budni)
 • Dijana Tepšić (Play Team)
 • Aleksa Bojić (Good Host)
 • Maja Manojlović (Mama Vox)
 • Ivana Bulić (CRUS)
 • Dragana Bosančić (CRUS)
 • Robert Dacešin (Rio priče sa putovanja)
 • Slađana Kukić (Cidea)
 • Vladimir Amidžić (Cidea)
 • Mario Milanović (Cidea)
 

Prvi VR film o kulturno-istorijskom nasljeđu grada na Vrbasu – Banja Luka 360° , CCI4TOURISM projekat – Gradska razvojna agencija Banja Luka

Glavni motivi i ideja za izradu ovog filma bili su da kroz moderan pristup, putem VR tehnologije, provedemo gledaoca kroz cjelokupnu istoriju Banjaluke. VR film„Banja Luka 360°“je pripremljen u okviru implementacije projekta „CCI4TOURISM« koji je sufinansiran iz EU Programa Interreg Adrion (Adriatic-Ionian).

Projekat CCI4TOURISM ima za cilj povećati kapacitet sektora kulturnih i kreativnih industrija u provođenju politike kulture i održivog turizma, te poboljšati turističke proizvode i usluge u projektnim regijama. Cilj aktivnosti je bio predstaviti kulturno-istorijsko nasljeđe koje grad Banja Luka ima od svog nastanka do danas a kroz tri religije (pravoslavnu, katoličku i islam). Film treba da promoviše i prezentuje grad kao grad tolerancije, suživota svih religija, te da svako ko ga posjeti može to da osjeti i uživa u čarima grada na Vrbasu.

Na realizaciji ovog VR filma radili su kreativci iz kulturno-kreativnih industrija, turizma, te predstavnici Kreativnog Hub-a 78 Banja Luka.

VR film o gradu Banja Luka će biti promovisan na duštvenim mrežama Facebook-a i Youtube, te ostalim multimedijalnim platformama.

Treći Newslater - Kulturne i kreativne industrije za kulturni turizam

Gradska razvojna agencija u Studijskoj posjeti uspješnim HUB-ovima u
Portugalu u okviru projekta Adrion – CCI4TOURISM

Partneri iz projekata CCI4TOURISM sastali se ove nedelje u Portugalu da posjete dva različita kreativna centra. Studijska posjeta je počela u Vijani do Kastelu, gdje su partneri i njihove zainteresovane strane naučili o dobrim praksama u upravljanju Creative Hub Dinamo 10. Ovo je kreativni centar fokusiran na istraživanje novih modela inovacija kroz kulturne i kreativne industrije. Godine 2010. odlučili su da započnu svoj kolektivni put i naporno rade na ostvarenju dva vrlo specifična cilja: da pomognu kreativnim profesionalcima da riješe svoje poslovne probleme i da podrže mlade ljude da započnu svoju profesionalnu karijeru.

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za hibridizaciju sektora turizma te kulturnih i kreativnih industrija

Naručilac Gradska razvojna agencija Banja Luka – Cidea, Josifa Pančića 8, 78 000 Banja Luka, pokreće Javni poziv za projekat CCI4Tourism.

Ovim putem pozivaju se zainteresovana pravna lica na dostavu ponude u skladu sa sljedećim zahtjevima:

1.    PREDMET NABAVKE

Izrada projektnog prijedloga za hibridizaciju (umrežavanje) sektora turizma te kulturnih i kreativnih industrija

1.1.      Opis predmeta nabavke

Projekt CCI4TOURISM ima za cilj povećati kapacitet sektora kulturnih i kreativnih industrija u provođenju politike kulture i održivog turizma te poboljšati turističke proizvode/usluge u projektnim regijama uključivanjem kulturnih i kreativnih industrija (u nastavku CCI), takođe u svjetlu promjena i posljedica koje su nastale zbog pandemije Covid-19.

Da bi se to postiglo, potreban je novi nekonvencionalni pristup strategijama upravljanja turizmom. Projekat provodi aktivnosti vezane uz:

 • mobilizaciju talenata i otkrivanje inovativnih poslovnih ideja,
 • jačanje preduzetničke sposobnosti predstavnika CCI,
 • podsticanje i podržavanje hibridizacije između firmi koje djeluju u područjima kulture, kreativnosti i održivog turizma, kako za pokretanje novih poslova tako i za definisanje novih proizvoda.

Kako bismo podržali hibridizaciju (umrežavanje) preduzeća koja posluju u ovim sektorima i mogu zajednički implementirati inovativne proizvode/usluge za kulturni turizam, provodimo Pilot akciju koja će se održati u tri partnerske zemlje ili regije: Slovenija, Hrvatska te Bosna i Hercegovina.

Pilot akcija će financijski podržati registrovane i odobrene projekte za integraciju turističkog te kulturnog i kreativnog sektora. Provedeni projekti će pokazati i provjeriti izvodljivost, učinkovitost i ponovljivost saradnje u malom razmjeru. Rezultati će biti evaluirani na nivou konzorcija projektnog partnerstva i uključeni u transnacionalni akcioni plan za razvoj održivog turizma u Jadransko-jonskoj regiji.

 

Radionica “Design thinking workshop”

U sklopu projekta Adrion CCTOURISM održana je radionica „Design thinking workshops“ sa ciljem prikupljanja informacija za izradu Transnacionalnog akcionog plana za održivi kulturni turizam na Jadransko-jonskom području. Radionici su prisustvovali:

 • Zoran Galić – (Filmski režiser /Moderator radionice)
 • Nina Babić ( Akademski slikar)
 • Siniša Marčetić (Sportista)
 • Mladen Šukalo (TOBL)
 • Aleksandra Drinić (USAID turizam)
 • Andrej Zamolo (Dajak klub)
 • Jelena Medić (Klub Budni)
 • Ana Lakić (Turis. org. RS)
 • Aleksa Bojić (Good Host)
 • Robert Dacešin (Good Host)
 • Slađana Kukić (Cidea)
 • Vladimir Amidžić (Cidea)

 

27 najboljih ideja iz Adrion projekta sada dostupno u bookletu u PDF formatu

Trening digitalnim vještinama

U petak, 10. decembra Gradska razvojna agencija organiziovala je prvi trening  digitalnim vještinama  od niza predviđenih  u sklopu projekta CCI4TOURISM finansiranog programom Interreg Adrion. Treninzi  se održavaju u prostoru Agencije.

Teme  su :

– 10.12.2021. Digitalna transformacija u 2021 
– 11.12.2021. Ubrzani uticaj novih tehnologija na kreativne industrije, trendovi i projekcije
– 13.12.2021. Digitalne platforme u kreativnoj industriji
– 15.12.2021. Izrada i optimizacija profila, komunikacija i savjeti
– 17.12.2021. Kreativni portfolio – izrada digitalne prezentacije u formi portfolio web 
– 18.12.2021. Optimizacija, SEO, hosting, održavanje web sajta
– 18.12.2021. Osnove grafičkog dizajna za društvene mreže
– 20.12.2021. Društvene mreže i kreativna industrija
– 22.12.2021. Mogućnosti društvenih mreža, sadržaj na društvenim mrežama
– 24.12.2021. Osnove promocije i upravljanje  profilom – PRAKTIČNI RAD

Projekat ima za cilj otkrivanje preduzetnika i novih talenata, ali i jačanja preduzetničkih vještina i integracije između kulturnog, kreativnog i turističkog sektora za stvaranje novih preduzeća i za dizajn novih proizvoda. Stoga su učesnici  radionica bili akteri iz različitih kulturnih i kreativnih industrija u turizmu na našem području.

Gradska razvojna agencija učestvovala na koordinacionom sastanku projekta ADRION CCI4TOURISM u Škofja Loki

Gradska razvojna agencija Banja Luka učestvovala je 13. i 14. oktobra 2021. godine na sastanku partnera na projektu CCI4TOURISM. Domaćin sastanka bila je razvojna agencija Sora iz Škofja Loke.

Tokom dvodnevnog sastanka projekt partneri su pregledali i prezentovali dosadašnje aktivnosti, te definisali buduće korake koji polako vode prema završnoj fazi projekta.

Medju važnijim temama bile su i zajednički sistem upravljanja mrežom Creative Hub-s i pilot akcije koje su namjenjene za hibridizaciju CCI i tradicionalnih aktera u turizmu.

Gradska razvojna agencija otvorila kulturno-kreativni hub 78

Gradska razvojna agencija (CIDEA) je u okviru projekta CCI4TOURISM otvorila kulturno-kreativni hub, koji je zamišljen kao Kreativni i inovativni centar.

“Hub u okviru ovog projekta ima za cilj otkrivanje preduzetnika i novih talenata, ali i jačanje preduzetničkih vještina i asimilacije između kulturnih, kreativnih i turističkih kompanija radi stvaranja novih preduzetnika i dizajniranja novih proizvoda”, kazali su organizatori.

Dodaju da ga mogu koristiti svi početnici kao i preduzetnici iz kulturno-kreativne industrije sa regije Banjaluke.

Hub je, kako navode, zamišljen kao kreativni i inovativni centar, zajednički radni prostor i platforma za razmjenu znanja i umrežavanje, ali i kancelarija za tim ljudi koji namjeravaju da pokrenu startup ili jednostavno odličan prostor za freelancere.

Otvaranje kreativnog HUB-a u Banjoj Luci

U ponedjeljak  17. maja u 15 časova, Gradska razvojna аgencija Banja Luka će svečano otvoriti kulturno kreativni Hub, u okviru projekta CCI4TOURISM, finansiranog iz programa Interreg Adrion.

Projekat CCI4TOURISM započeo je 2020. godine, a ukupan budžet projekta je 1.582.157 €. Svečanom otvaranju prisustvovaće zainteresovane strane iz javnog i privatnog sektora, kulturne, kreativne i turističke industrije.

Vjerujemo da će kreativni Hub postati glavno središte kreativnih i kulturnih ličnosti sa cijelog područja regije Banja Luka. Hub je zamišljen kao kreativni i inovativni centar, zajednički radni prostor i platforma za razmjenu znanja i umrežavanje, ali i kancelarija za tim ljudi koji namjeravaju da pokrenu start-up ili jednostavno odličan prostor za free-lancere.

Svi učesnici na svečanom otvaranju imaće priliku da saznaju detalje o kreativnom Hub-u i projektu CCI4TOURISM.

Održan prvi trening sa kandidatima čije su ideje izabrane kao najbolje u okviru projekta CCI4TOURISM – Interreg ADRION

Dana 09.03.2021. godine u prostorijama Gradske razvojne agencije održan je prvi od osam planiranih treninga u okviru projekta CCI4TOURISM a koji je odobrenog od strane programa Interreg ADRION, a sufinansiran od strane Republike Grčke i Evropske unije.

Prolaznici  će na ovim treninzima steći znanja iz sljedećih oblasti;

 • Marketinga, konsultantskih usluga, mentoringa za PR, brendiranja proizvoda,
 • Vizuelnih i kreativnih industrija, blisko povezanih sa kulturnim nasleđem i kreativnim sektorom,
 • Digitalizacije i poslovnog menadžmenta.

 
 

Izabrano 10 najboljih Poslovnih ideja u okviru projekta CCI4TOURISM

Nakon isteka roka za prijem prijava za izbor najboljih poslovnih ideja, a u okviru provođenja aktivnosti pod nazivom “Zajednički program virtuelne inkubacije/u svrhu akceleracije i osnaživanja kulturnih i kreativnih industrija” u okviru projekta CCI4TOURISM, odobrenog od strane programa Interreg ADRION, a sufinansiran od strane Republike Grčke i Evropske unije komisija je izabrala 10 najboljih ideja.

Benefiti preduzeća/pojedinaca koji su izabrani su :

 • Učešće na dvodnevnom seminaru sa specijalizovanim trenerima (eksperti iz oblasti komunikacije i digitalnog marketinga, vizuelne i kreativne industrije, digitalizacija i poslovnog menadžmenta)
 • Usluge inkubacije i akceleracije, u prvoj fazi virtuelno, u nekom narednom period i fizički, u skladu sa epidemiološkom situacijom. (Treneri/eksperti će za 10 najboljih odabranih ideja organizovati obuke iz svojih ekspertskih oblasti te iz svog domena pomoći razvoju poslovne ideje)
 • Promocija ideja kroz publikaciju u vidu booklet-a, koja bi objedinila sve poslovne ideje iz CCI4TOURISM partnerskih zemalja.

Usluge koje nudi Gradska razvojna agencija Banja Luka, odabranim preduzećima/pojedincima uključuju radionice osposobljavanja u različitim poslovnim procesima. Prvenstveno treninzi iz oblasti:

 • Marketinga, konsultantskih usluga, mentoringa za PR, brendiranja proizvoda
 • Vizuelnih i kreativnih industrija, blisko povezanih sa kulturnim nasleđem i kreativnim sektorom
 • Digitalizacije i poslovnog menadžmenta

Za potrebe projekta CCI4TOURISM Gradska razvojna agencija Banja Luka održala je fokus grupu na teme mogućnosti i načini saradnje kulturnih i kreativnih industrija (CCI) i turizma nakon COVID-19 krize

Na ovom događaju su učestvovali:

Ana Lakić, Turistička organizacija Republike Srpske,
Milena Ljubičić, Stratega,
Vladimir Ćorda, Starter,
Dragomir Ninković, CUBE ICT,
Mladen Šukalo, Turistička organizacija grada Banja Luka,
Mirjana Galić, Saphira Labs,
Nedljko Branković, Etno muzej Ljubačke doline,
Dajan Javorac, MANIA.

Predstavnici fokusnih skupina su se orjentisali na četiri teme:

Ekonomska održivost i inovacije,
Tehnologija, marketing i digitalizacija,
Održivost prirodnih resusra i
Nove strategije

Neka od pitanja na koja su učesnici sastanka dali svoja mišljenje su:

– Kako je kriza uticala na industriju turizma i CCI
– Aktuelne strategije razvoja turizma i CCI i njihova upotrebna vrijednost tokom covid-19 krize
– Novi pristupi promociji turističkih prozvoda kroz saradnju sa CCI.
– Finansiranje turističkog sadržaja tokom vremena epidemije
– Alternativne turističke destinacije (planine, rijeke, sportski turizam, religijski, shoping)
– Razvoj publike putem turisičkog sadržaja
– Kako turisti donose odluke o destinaciji i na koji način im CCI može pomoći u tome
– Koliko ima planiranja u turističkoj ponudi porodičnih biznisa
– Šta nakon krize i koliko smo spremni na nova pravila igre
– Na koji način sistem treba da se prilagodi novim pravilima igre.

Gradska razvojna agencija održala prvu focus grupu koja se finansira iz Programa INTERREG V-B Adriatic Ionian

Gradska razvojna agencija kao partner na projektu koji se finansira iz Programa INTERREG V-B Adriatic Ionian pod nazivom „ Strenghten entrepreneurial skills of Cultural and Creative Industries for the valorization of cultural heritage and the development of sustainable tourism models in the Adriatic-Ionian regions – CCI4TOURISM“  čija je ukupna vrijednost 1.997.367,60 EUR, je organizovala fokus grupe 28. i 29.10.2020. godine na temu “Održivost i digitalizacije, a kroz istraživanje potreba kulturnih i kreativnih industrija kao potencijala u održivom turizmu”.

 

U svrhu kreiranja analize potreba za projekat CCI4TOURISM – Kulturne i kreativne industrije za održivi kulturni turizam, formirane su dvije fokus grupe koje su se sastojale od predstavnika turističkih organizacija, medija, malih preduzeća, kreativnih udruženja i agencija, muzeja i galerija, akademijske zajednice, preduzetnici i nezavisni umjetnici.

Predstavnici fokus grupa ukazali su na specifične probleme i izazove u oblasti turizma, kulturne i kreativne industrije, kulturnog nasljeđa i održivog razvoja, primjere dobre prakse, kao i ideje i prijedloge za sprovođenje aktivnosti za prevazilaženje krize, razvoj i promociju.

Prepoznata je potreba za digitalizacijom, novim digitalnim alatima i vještinama, zajedno sa specifičnim obukama i obrazovanjem koje bi mogle poboljšati razvoj i promociju turizma, kulturnog nasljeđa i održivog razvoja.

Otkriveni su prijedlozi za nove mogućnosti, inovacije i rješenja, nova radna mesta, proizvode, start-up – ove, kao i novu poslovnu organizaciju. Istaknuta su područja koja zahtjevaju uvođenje i upotrebu novih tehnologija i digitalizaciju.

Fokusne grupe su istakle veoma važnu ulogu uspostavljanja kreativnih čvorišta koja mogu stvoriti nova pokretanja i nova preduzeća. Kreativna čvorišta su svojevrsna fabrika talenata, vještina i znanja, prilika za jačanje kapaciteta i otvaranje novih radnih mesta, kao i prilika za razvoj sektora kreativne i kulturne industrije, ali i drugih srodnih oblasti poput kulturnog turizma.

Različita iskustva i prakse, kao i različita pozadina učesnika fokus grupa doprinjeli su raznolikosti i autentičnosti predloženih ideja i aktivnosti.

01.02.2020. godine zvanično je počela implementacija projekta koji se finasira iz Programa  INTERREG V-B Adriatic-lonian  pod nazivom– „Strenghten entrepreneurial skills of Cultural and Creative Industries for the valorization of cultural heritage and the development of sustainable tourism models in the Adriatic-Ionian regions – CCI4TOURISM“  čija je ukupna vrijednost 1.997.367,60 EUR.

 Projekat traje  30 mjeseci, a biće implementiran od strane partnerskog konzorcijuma koji, osim Gradske razvojne agencije Banja Luka,  čine organizacije i insititucije iz sljedećih zemalja: Italije, Albanije, Hrvatske, Grčke, Crne Gore , Srbije i Slovenije.

Predstavnici Agencije sastaće se naredne sedmice sa svim partnerima konzorcijuma povodom početka implementacije projekta u Bariju u Italji u periodu 24. do 27.02.2020. godine.

Projekat ima za cilj osnaživanje sektora turizma kroz promociju kulturnog naslijeđa osnažujući kreativne kompetencije kulturnih i kreativnih aktera koji će definisati nove konkurentne proizvode na turističkom tržištu.

CCI4TOURISM iskorištava potencijale kulturnih i kreativnih industrija tako što će biti ključni kreatori za implementaciju  kako kulturno turističkih politika  tako i poboljšanja turističke ponude. Kako bi se postigao cilj, potrebni su nekonvencionalni pristupi upravljanja strategijom turizma.