Студијска посјета професора Техничке школе Бања Лука Тренинг центру у Велењу у организацији Градске развојне агенције Бања Лука

У оквиру редовних активности које су везане за припрему и имплементацију развојних пројеката у области образовања и оспособљаваја, представници Градске развојне агенције Бања Лука, Весна Маринковић Војводић и Момир Ширко, организовали су студијску посјету Тренинг центру Велење (МИЦ центар Велење) за 8 професора ЈУ Техничка школа Бања Лука.

Циљ посјете је био да се професори школе упознају са савременом опремом за извођење практичне наставе али и наставним плановима и програма који се изводе у поменутом центру.

МИЦ центар Велење је тренинг центар са савремено опремљеним кабинетима који се користе за потребе провођења практичне наставе у редовном образовању али и за потребе провођења обука за одрасле. Опрема у кабинетима омогућава успјешно провођење практичне наставе посебно у областима прераде метала, електромеханике, мехатронике, електротехнике те обновљивих извора енергије, како за ученике средњих школа и опособљавање одраслих тако и за студенте факултета те омогућава пројектовање производа, израду прототипова и примјену иновативних рјешења.

U OSTALIM VIJESTIMA