О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

У поступку Јавног позива за достављање Приједлога пројекта за манифестацију „Бањалучка зима 2022/23“, на приједлог Комисије, директор Градске развојне агенције Бања Лука, изабрао је Бранка Вукмира с.п. Бања Лука, за најуспјешнијег понуђача  „Приједлога пројекта пословног субјекта „Ц1“ за манифестацију „Бањалучка зима 2022/23“.

Жалба се може уложити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

U OSTALIM VIJESTIMA