O B A V J E Š T E Nj E

U postupku Javnog poziva za dostavljanje Prijedloga projekta za manifestaciju „Banjalučka zima 2022/23“, na prijedlog Komisije, direktor Gradske razvojne agencije Banja Luka, izabrao je Branka Vukmira s.p. Banja Luka, za najuspješnijeg ponuđača  „Prijedloga projekta poslovnog subjekta „C1“ za manifestaciju „Banjalučka zima 2022/23“.

Žalba se može uložiti u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

U OSTALIM VIJESTIMA