Business diaspora

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Business Diaspora is a place where all interested individuals and firms from the Diaspora can find in one place all the necessary information about the conditions, possibilities and investment potentials of Republika Srpska and Banjaluka. This platform offers potential and existing investors from the Diaspora business opportunity to connect, find partners and associates.

If you have any suggestions, ideas or questions, you can e-mail them: info@cidea.org

Why invest in Banja Luka

Stimulativna poreska politika

Tax policy in Republika Srpska is among the most stimulating in the region, with a low income tax rate, profit tax rate and aggregate contribution rate. The value added tax rate is also very stimulating.

Income tax

In the Republika Srpska, a single income tax rate of 10% applies.

Income tax

Income tax in Republika Srpska is calculated at a rate of 10%.

Value added tax

In BiH, ie RS, a single value added tax rate of 17% is applied.

Contribution rates

The cumulative contribution rate is 33% of gross salary, of which:

 • allocates 18.5% for pension and disability insurance,
 • for health insurance 10.2%,
 • for child protection 1.7% and
 • for unemployment insurance 0.6%.

Povoljan tretman stranim investitorima

 • Zakon o stranim ulaganjima u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 21/18) osigurava da strani ulagač ima jednaka prava i obaveze kao domaći ulagači
 • Strani ulagač može sticati pravo svojine na nepokretnostima u skladu sa propisima o stvarnim pravima.
 • Strano ulaganje je izuzeto od plaćanja carina i carinskih obaveza u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje carinska politika u BiH.
 • Strani ulagač ima pravo da u svrhu ulaganja otvori račun na području Republike Srpske, u bilo kojoj komercijalnoj banci, u domaćoj ili bilo kojoj drugoj   slobodnoj konvertibilnoj valuti.
 • Strani ulagač ima pravo da bez ograničenja zapošljava radnike iz inostranstva, ukoliko nije drugačije određeno posebnim propisima kojim se uređuju oblasti rada i zapošljavanja stranih lica, ukoliko takvih radnika nema na domaćem tržištu rada.
 • Jamči se stranom ulagaču da njegova ulaganja neće biti eksproprisana ili podvrgnuta mjerama sa sličnim posljedicama, osim u izuzetnim slučajevima, kada je to u javnom interesu i u skladu sa zakonima i drugim propisima.
 • Strani ulagač ima pravo da vrši transfer sredstava koja nastanu kao rezultat njegovog ulaganja u Republiku Srpsku, bez ograničenja, u svakoj slobodnoj konvertibilnoj valuti uz prethodno izmirenje svih poreskih i drugih zakonom propisanih obaveza po osnovu javnih prihoda u Republici Srpskoj.
 • Strani investitori koji su zabrinuti za rizike u pogledu restrikcija transfera, eksproprijacije, rata, građanskih nemira i poricanja pravde, mogu biti osigurani protiv ovih rizika sa European Union Investment Guarantee Trust Fund za BiH, kojim upravlja MIGA agencija (članica World Bank Group – Multilateral Investment Guarantee Agency.

 

Sporazumi o unapređenju i zaštiti investicija

BiH je zaključila bilateralne sporazume o unapređenju i zaštiti investicijama sa slijedećim zemljama: Albanija, Austrija, Belgija i Luksemburg, Bjelorusija, Crna Gora Češka, Danska, Egipat, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Indija, Iran, Italija, Jordan, Kanada, Katar, Kina, Kuvajt, Litvanija, Mađarska, Makedonija, Malezija, Moldavija, NJemačka, Zemlje OPEK-a, Pakistan, Portugal, Ruminija, SAD, San Marino, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švajcarska, Turska, Ukrajina, Velika Britanija.

 

Sporazumi o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

U primjeni: Iran, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Pakistan, Slovenija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Moldavija, Turska, Malezija, Češka, Jordan, Katar, Kuvajt, Irska, Albanija, Azerbejdžan, Austrija, Grčka, Alžir, Španija, Francuska, Švedska, Belgija, Danska, Velika Britanija i Sjeverna Irska, Holandija, Slovačka, Italija, Norveška, Kipar, Šri Lanka, Mađarska, Finska, Rumunija, NJemačka, Egipat, Kina.
U fazi ratifikacije ili potpisivanja: Malta, Bjelorusija, Sirija, Mađarska, Makedonija, Estonija, Bruneji, Bugarska, Libija, Saudijska Arabija, Singapur.
U fazi pregovora: Rusija, Italija, Egipat, Švajcarska, Luksemburg, Ukrajina, Portugalija, Poljska..

Legislation

Favorable treatment for foreign investors

EURAXESS is a unique internet portal that provides access to a wide range of information and support services for European and non-European researchers who want to continue their careers or start their careers in Europe.

EURAXESS provides support to researchers who want to pursue a career in a European country, as well as scientific organizations looking for outstanding research talents. EURAXESS is a pan-European initiative, supported by 35 countries across Europe.

CIDEA – City Development Agency Banja Luka is a EURAXESS service center in Banja Luka and is available to foreign researchers coming to Bosnia and Herzegovina, as well as to businesses interested in finding partners in academic circles.

Using the EURAXESS portal, business owners can find help among academic circles and institutions in order to research, patent, develop, fund different products and activities.

On the portal you can find thousands of job offers, funding opportunities, and free help to change the country of residence and work for researchers.