Poslovna dijaspora

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Poslovna dijaspora je servis gdje svi zainteresovani pojedinci i firme iz dijaspore mogu na jednom mjestu pronaći sve potrebne informacije o uslovima, mogućnostima i investicionim potencijalima Republike Srpske i Banjaluke. Ova platforma potencijalnim i postojećim investitorima iz dijaspore nudi mogućnost poslovnog povezivanja, nalaženje partnera i saradnika.

Ukoliko imate prijedloge, ideje ili pitanja možete ih postaviti na e mail: info@cidea.org.

Zašto investirati u Banju Luku

Stimulativna poreska politika

Poreska politika u Republici Srpskoj spada među najstimulativnije u regionu, sa niskom stopom poreza na dohodak, poreza na dobit i zbirnom stopom doprinosa. Stopa poreza na dodatu vrijednost je takođe vrlo stimulativna.

Porez na dohodak

U Republici Srpkoj se primjenjuje jedinstvena stopa poreza na dohodak od 10%.

Porez na dobit

Porez na dobit u Republici Srpskoj se obračunava po stopi od 10%.

Porez na dodatu vrijednost

U BiH, odnosno RS se primjenjuje jedinstvena stopa poreza na na dodatnu vrijednost od 17%.

Stope doprinosa

Zbirna stopa doprinosa iznosi 33% na bruto platu, od čega se:

 • za penzijsko-invalidsko osiguranje izdvaja 18,5%,
 • za zdravstveno osiguranje 10.2%,
 • za dječiju zaštitu 1,7% i
 • za osiguranje od nezaposlenosti 0.6%.

Povoljan tretman stranim investitorima

 • Zakon o stranim ulaganjima u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 21/18) osigurava da strani ulagač ima jednaka prava i obaveze kao domaći ulagači
 • Strani ulagač može sticati pravo svojine na nepokretnostima u skladu sa propisima o stvarnim pravima.
 • Strano ulaganje je izuzeto od plaćanja carina i carinskih obaveza u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje carinska politika u BiH.
 • Strani ulagač ima pravo da u svrhu ulaganja otvori račun na području Republike Srpske, u bilo kojoj komercijalnoj banci, u domaćoj ili bilo kojoj drugoj   slobodnoj konvertibilnoj valuti.
 • Strani ulagač ima pravo da bez ograničenja zapošljava radnike iz inostranstva, ukoliko nije drugačije određeno posebnim propisima kojim se uređuju oblasti rada i zapošljavanja stranih lica, ukoliko takvih radnika nema na domaćem tržištu rada.
 • Jamči se stranom ulagaču da njegova ulaganja neće biti eksproprisana ili podvrgnuta mjerama sa sličnim posljedicama, osim u izuzetnim slučajevima, kada je to u javnom interesu i u skladu sa zakonima i drugim propisima.
 • Strani ulagač ima pravo da vrši transfer sredstava koja nastanu kao rezultat njegovog ulaganja u Republiku Srpsku, bez ograničenja, u svakoj slobodnoj konvertibilnoj valuti uz prethodno izmirenje svih poreskih i drugih zakonom propisanih obaveza po osnovu javnih prihoda u Republici Srpskoj.
 • Strani investitori koji su zabrinuti za rizike u pogledu restrikcija transfera, eksproprijacije, rata, građanskih nemira i poricanja pravde, mogu biti osigurani protiv ovih rizika sa European Union Investment Guarantee Trust Fund za BiH, kojim upravlja MIGA agencija (članica World Bank Group – Multilateral Investment Guarantee Agency.

 

Sporazumi o unapređenju i zaštiti investicija

BiH je zaključila bilateralne sporazume o unapređenju i zaštiti investicijama sa slijedećim zemljama: Albanija, Austrija, Belgija i Luksemburg, Bjelorusija, Crna Gora Češka, Danska, Egipat, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Indija, Iran, Italija, Jordan, Kanada, Katar, Kina, Kuvajt, Litvanija, Mađarska, Makedonija, Malezija, Moldavija, NJemačka, Zemlje OPEK-a, Pakistan, Portugal, Ruminija, SAD, San Marino, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švajcarska, Turska, Ukrajina, Velika Britanija.

 

Sporazumi o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

U primjeni: Iran, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Pakistan, Slovenija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Moldavija, Turska, Malezija, Češka, Jordan, Katar, Kuvajt, Irska, Albanija, Azerbejdžan, Austrija, Grčka, Alžir, Španija, Francuska, Švedska, Belgija, Danska, Velika Britanija i Sjeverna Irska, Holandija, Slovačka, Italija, Norveška, Kipar, Šri Lanka, Mađarska, Finska, Rumunija, Njemačka, Egipat, Kina.
U fazi ratifikacije ili potpisivanja: Malta, Bjelorusija, Sirija, Mađarska, Makedonija, Estonija, Bruneji, Bugarska, Libija, Saudijska Arabija, Singapur.
U fazi pregovora: Rusija, Italija, Egipat, Švajcarska, Luksemburg, Ukrajina, Portugalija, Poljska..

Povoljan tretman stranim investitorima

Povoljan tretman stranim investitorima

EURAXESS je jedinstven internet portal koji pruža pristup širokom polju informacija i usluga podrške za evropske i neevropske istraživače, koji žele da svoju karijeru nastave ili započnu u Evropi.

EURAXESS pruža podršku istraživačima koji žele da nastave karijeru u nekoj evropskoj zemlji, ali i naučnim organizacijama u potrazi za izvanrednim istraživačkim talentima. EURAXESS je pan-evropska inicijativa, podržana od 35 država širom Evrope.

CIDEA – Gradska razvojna agencija Banja Luka je servisni centar EURAXESS-a u Banjaluci i dostupna je stranim istraživačima koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu, kao i biznisima koji su zainteresovani da pronađu partnere u akademskim krugovima.

Uz pomoć EURAXESS portala mogu se pronaći partneri u biznisu i akademskim krugovima koji mogu pomoći pri patentiranju, razvoju, finansiranju itd.

Na portalu sa mogu pronaći hiljade ponuda za posao, mogućnosti za finansiranje, kao i besplatna pomoć pri promjeni zemlje u kojoj istraživači rade.

LINK