Available funds

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Sep
07
2020

Jadransko-Jonski program transnacionalne saradnje (ADRION)

Opšti cilj programa ADRION je da podržava saradnju i solidarnost preko granica finansiranjem projekata između osam partnerskih zemalja u jadransko-jonskom regionu, uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Grčku, Italiju, Crnu Goru, Srbiju i Sloveniju. ADRION
Sep
07
2020

IPA CBC HR-BiH-CG

Interreg VI-A IPA program Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora će podržati prekograničnu saradnju između zemalja učesnica u narednom programskom periodu 2021-2027. Program je direktno povezan sa Evropskom strategijom za Dunavski region (EUSDR) i Evropskom strategijom
Apr
22
2019

Program transnacionalne saradnje Mediteran 2014-2020. Interreg MED

Interreg Euro-MED program podržava saradnju preko mediteranskih granica i pruža sredstva za projekte koje razvijaju i kojima upravljaju javne uprave, univerziteti, privatne i organizacije civilnog društva. Program okuplja partnere iz 69 regija iz 14
Apr
16
2019

Kreativna Evropa

Program podrske evropskom kulturnom i kreativnom sektoru Glavni ciljevi programa čuvati, razvijati i promovisati evropsku kulturnu i jezičku raznolikost i baštinu povećati konkurentnost, inovacije,ekonomski potencijal i digitalnu I ekološku tranziciju kulturnog i kreativnog sektora,
Apr
16
2019

Horizont 2020

  Program za istraživanje i  inovacije Evropske unije  – najveći sistem finansiranja za ove svrhe Cilj programa Pronalaženje najboljih rješenja kada je u pitanju ekonomska kriza, investiranje u poslove budućnosti i razvoj,opštu bezbijednost i
Apr
16
2019

Evropa za građane

Program (CERV) ima za cilj zaštitu i promovisanje prava i vrijednosti Evropske unije koje su sadržane u Ugovorima EU i Povelji o osnovnim pravima. Cilj mu je da doprinese održavanju i daljem razvoju otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i inkluzivnih