Velika posjećenost Info dana o EU Programu „Evropa za građane“

Gradska razvojna agencija Banja Luka je organizovala Info dan o mogućnostima koje pruža EU Program „Evropa za građane“ održanom u srijedu 1.02.2017. godine u Domu omladine Banja Luka, i na kojem je učestvovalo preko 90 učesnika, potencijalnih aplikanata – predstavnika lokalne vlasti, instituta, fakulteta, fondacija, udruženja građana i drugih.

Info dan je organizovan u saradnji sa Ministarstvom pravde BiH, kontakt tačkom za ovaj program za BiH,  i Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, glavnim koordinatorom za EU fondove i razvojnu pomoć Evropske unije za Republiku Srpsku.

Cilј organizacije ovog Info dana je bio da se potencijalni aplikanti upoznaju sa uslovima koje moraju ispuniti da bi mogli kandidovati projekte na predstojeće Pozive za projekte, te koje teme i vrste aktivnosti su prihvatlјive za finansiranje. Slјedeći rok za podnošenje projekata je 1. mart 2017. godine, i to za sve aktivnosti i mjere u okviru ovog Programa a to su: A1- Evropsko sjećanje, A2- Demokratski angažman i učešće građana: bratimlјenje gradova, mreže bratimlјenih gradova, projekti civilnog društva. Sa druge strane, cilј organizacije ovog info dana je bio i da se okupi interesna grupa za ovaj program kako bi bila obezbijeđena bolјa komunikacija i saradnja između partnera sa lokalnog, republičkog i nacionalnog nivoa.

Podsjećamo da je „Evropa za građane“ finansijski instrument Evropske unije koji podržava projekte koji treba da uspostave i ojačaju dugoročnu saradnju između evropskih gradova (putem projekata bratimlјenja i projekata namijenjenih mrežama gradova), ali i grupa građana, obrazovnih, istraživačkih i kulturnih institucija. Provođenje aktivnosti budućih projekata bi trebalo da ojača učešće građana u razvoju Unije, u procesu evropskih integracija, u razvijanju osjećaja pripadnosti Evropskoj uniji, te jačanju međusobnog razumijevanja i tolerancije među građanima EU. Zajedničke aktivnosti projektnih partnera mogu da doprinesu rješavanju problema u sektorima zapošlјavanja, ruralnog razvoja, ekologije, energije, mobilnosti građana, te pitanja vezana za mlade, volonterizam i sl.

Gradska razvojna agencija Banja Luka redovno organizuje informativne radionice o dostupnim izvorima finansiranja za razvojne projekte i otvorena je za saradnju sa domaćim i inostranim partnerima za pripremu i realizaciju razvojnih projekta. Kontakt osoba: Vesna Marinković – Vojvodić.

U OSTALIM VIJESTIMA