Kreativna Evropa

Program podrske evropskom kulturnom i kreativnom sektoru

Glavni ciljevi programa

 • čuvati, razvijati i promovisati evropsku kulturnu i jezičku raznolikost i baštinu
 • povećati konkurentnost, inovacije,ekonomski potencijal i digitalnu I ekološku tranziciju kulturnog i kreativnog sektora, posebno audiovizuelnog sektora

Korisnici programa

 • Lokalni i regionalni organi vlasti
 • Korporacije
 • Centri za obuku
 • Državna uprava, nevladine organizacije
 • Mala i srednja preduzeća
 • Organizacije civilnog društva u sektoru kulture

Struktura i aktivnosti

Program spaja tri podprograma :

 1. Podprogram MEDIA –podržava evropsku filmsku i audiovizuelnu industriju da razvija, distribuira i promoviše evropska djela, uzimajući u obzir današnje digitalno okruženje. Osim toga podstiče saradnju u cijelom lancu vrijednosti audiovizualne industrije i na razini EU-a kako bi se povećala preduzeća, a evropski sadržaji globalno njeguju talente – gdje god da dolaze, bavi se publikom svih uzrasta, posebno mlađim generacijama. Sve aktivnosti potprograma MEDIA imaju za cilj unošenje evropske dodatne vrijednosti u projekte koje podržava. Prioriteti programa strukturirani su oko 4 klastera: sadržaj, publika, poslovna i politička podrška i podizanje svijesti.

Dodatne informacije o pozivima iz podprograma Media:

https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-media-strand

 1. Podprogram KULTURA –Podržava širok spektar kulturnih i kreativnih sektora, između ostalog: arhitektura, kulturno nasljeđe, dizajn, književnost i izdavaštvo, muzika I scenske umjetnosti. Pokreće saradnju i razmjenu između kulturnih organizacija i stvaralaca unutar Evrope I šire. Mogućnosti finansiranja u okviru ovog podprograma:projekat evropske saradnje, evropske platforme i mreže,cirkulacija evropskih književnih djela,kultura pokreće Evropu, Panevropski kulturni entiteti.

Dodatne informacije o pozivima iz podprograma Kultura:

https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-culture-strand

 1. Međusektorsko područje –iskorištavanje potencijala za međusobnu saradnju različitim kulturnim i kreativnim sektorima, kao i rješavanje zajedničkih izazova koje oni postavljaju, podstiče novinarsku saradnju razvojem standarda, novih poslovnih modela, programa obuke, šema finansiranja i drugih aktivnosti koje imaju za cilj održavanje kvalitetnog novinarstva, stimuliše prekograničnu saradnju i razmjenu najboljih praksi u kulturnom i kreativnom sektoru.

Dodatne informacije o pozivima iz podprograma Međusektorsko područje:

https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/cross-sectoral-strand

Za informacije o Pozivima za projekte posjetite sajt:

https://culture.ec.europa.eu/funding/calls?

U OSTALIM VIJESTIMA