Kreativna Evropa

Program podrske evropskom kulturnom i kreativnom sektoru

Cilj programa

 • Očuvanje, razvijanje i promocija evropskog kulturnog nasleđa
 • Očuvanje evropske kulturne i jezičke raznolikosti
 • Jačanje konkurentnosti evropskog kulturnog i kreativnog sektora

Korisnici programa

 • Lokalni i regionalni organi vlasti
 • Korporacije
 • Centri za obuku
 • Državna uprava, nevladine organizacije
 • Mala i srednja preduzeća
 • Organizacije civilnog društva u sektoru kulture

Struktura i aktivnosti

Program spaja tri podprograma :

 1. Podprogram MEDIA – promoviše transnacionalnu saradnju i fluktuaciju unutar evropskog audiovizuelnog sektora, te razvoj audiovizuelnih radova, distribuciju, koprodukciju, podrška u prikazivanju evropskih filmova u kinima i na inovativnim platformama, korištenju digitalnih tehnologija, upotreba web marketinških alata, privlačenje i edukacija publike ( promocija, edukacija, festivali ), podrška prodajnim agentima.

Dodatne informacije o pozivima iz podprograma Media:

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media_en

 1. Podprogram KULTURA – promoviše transnacionalnu saradnju, cirkulaciju te mobilnost unutar kulturnog i kreativnog sektora. Otvoreni pozivi za učestvovanje ( evropski projekti saradnje, evropske mreže, evropske platforme, prevodi književnih dijela )

Dodatne informacije o pozivima iz podprograma Kultura:

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/cooperation-projects_en

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/literary-translation_en

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/european-platforms_en

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/european-networks_en

 1. Međusektorsko područje – uspostavljanje instrumenata za garancije kako bi se malim i srednjim preduzećima olakšao pristup finansijskim sredstvima, kao i organizacijama u kulturnom i kreativnom sektoru te promocija transnacionalne saradnje na području politika sa ciljem njihovog razvoja, inovacija, sticanja nove publike i novih poslovnih modela.

Dodatne informacije o pozivima iz oblasti međusektorskog područja:

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/cross-sector/guarantee-facility_en

Kontakti za BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

www.mcp.gov.ba

 • AKCIJA iz Sarajeva za program KULTURE

Zmaja od Bosne 3,

71 000 Sarajevo, BiH

Aida Kalender

+387 66 799 066

aida.kalender@kreativnaevropa.ba

 • VIZART iz Banja Luke za program MEDIA

Bulevar vojvode Stepe Stepanovica 181c,

78000 Banja Luka

Zoran Galic

+387 65 26 15 27

zoran.galic@kreativnaevropa.ba

Više informacija o ovom programu, rokovima i pozivima možete pronaći na sajtovima :

http://kreativnaevropa.ba/media/grant

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en

http://kreativnaevropa.ba/

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

U OSTALIM VIJESTIMA