Program transnacionalne saradnje Mediteran 2022-2027. Interreg MED

Interreg Euro-MED program podržava saradnju preko mediteranskih granica i pruža sredstva za projekte koje razvijaju i kojima upravljaju javne uprave, univerziteti, privatne i organizacije civilnog društva.

Program okuplja partnere iz 69 regija iz 14 zemalja sa sjeverne obale Mediterana sa zajedničkim ciljem: klimatski neutralno i otporno društvo za dobrobit svojih građana. Zemlje u kojima se program sprovodi su određene zemlje Evropske unije: Hrvatska, Kipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija, Bugarska,Španija, Ujedinjeno kraljevstvo, kao i zemlje: Albanija,Makedonija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora.

Ukupni programski budžet iznosi oko 294 miliona € za period 2021-2027, od kojih je 235 miliona € iz ERDF-a i IPA-e I 60 miliona € nacionalnim doprinosima država članica programa.

Interreg Euro-MED u period od 2021-2027 ima 3 prioriteta i 5 specifičnih ciljeva:

Prioritet 1 – Pametniji Mediteran

Specifični cilj: Razvoj i unapređenje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta i usvajanje naprednih tehnologija

Prioritet 2 – Zeleniji Mediteran

Specifični cilj: Promoviranje prilagođavanja klimatskim promjenama i prevencije rizika od katastrofa, otpornosti, uzimajući u obzir pristupe zasnovane na ekosistemu

Specifični cilj: Promoviranje tranzicije na cirkularnu ekonomiju koja je efikasna sa resursima

Specifični cil: Poboljšanje zaštite i očuvanja prirode, biodiverziteta i zelene infrastrukture uključujući urbana područja i smanjenje svih oblika zagađenja

 Prioritet 3 – Upravljanje Mediteranom

 Specifični cilj: Aktivnosti za podršku boljem upravljanju saradnjom

Za informacije o Pozivima za projekte posjetite sajt:

https://interreg-euro-med.eu/en/get-involved/

U OSTALIM VIJESTIMA