Jadransko-Jonski program transnacionalne saradnje (ADRION)

Opšti cilj programa ADRION je da djeluje kao pokretač politika i inovator u upravljanju podstičući evropske integracije među zemljama partnerima (Albanija, Bosna i Hercegovina, Grčka, Italija, Crna Gora, Srbija, Slovenija) koristeći bogate prirodne, kulturne i ljudske potencijale koji okružuju Jadransko i Jonsko more, istovremeno jačajući ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu povezanost u programskom području.

Upravljačko tijelo programa ADRION je regija Emilia Romagna sa sjedištem u Bolonji, Italija. Nacionalno tijelo u BiH koje koordinira provođenje Programa zajedno s ostalim državama učesnicama je Direkcija za evropske integracije.

Prioritetni ciljevi:

  1. Inovativna i pametna regija

Promovisanje poslovnih ulaganja u istraživanje i razvoj, razvijanje veza i sinergija između preduzeća, istraživačkih i razvojnih centara i sektora visokog obrazovanja, posebno promovisanje ulaganja u razvoj proizvoda i usluga, transfer tehnologije, socijalne inovacije, eko inovacije, primjene javnih usluga, podsticanje potražnje, umrežavanje, klasteri i otvorene inovacije putem pametne specijalizacije.

  1. Održivi region

Očuvanje, zaštita, promocija i razvoj prirodnog i kulturnog nasljeđa; Zaštita i obnavljanje biodiverziteta i tla i promocija usluga ekosistema, uključujući Natura 2000, i zelenu infrastrukturu.

  1. Povezana regija

Razvoj i poboljšanje ekoloških (uključujući nisku buku) i nisko-ugljeničnih transportnih sistema, uključujući unutrašnje plovne puteve i pomorski transport, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu, u cilju promocije održive regionalne i lokalne mobilnosti.

  1. Podržavanje upravljanja EUSAIR-om

Jačanje institucionalnih kapaciteta javnih vlasti i zainteresovanih strana i efikasna javna uprava razvojem i koordinacijom makroregionalnih strategija i strategija morskog bazena.

Za više detalja posjetite web sajt Programa

Kontakt osobe u Direkciji za evropske integracije:
Sanja Vukadin
sanja.vukadin@dei.gov.ba
+387 33 255 352

Damir Hadžić
damir.hadzic@dei.gov.ba  
+387 33 202 249

 

U OSTALIM VIJESTIMA