Jadransko-Jonski program transnacionalne saradnje (ADRION)

ADRION

Opšti cilj programa ADRION je da podržava saradnju i solidarnost preko granica finansiranjem projekata između osam partnerskih zemalja u jadransko-jonskom regionu, uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Grčku, Italiju, Crnu Goru, Srbiju i Sloveniju. ADRION djeluje kao pokretač politike i inovator upravljanja, podržavajući evropsku integraciju među svojim partnerskim državama, kao i poboljšavajući ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju u jadranskom i jonskom regionu.

Upravljačko tijelo programa ADRION je regija Emilia Romagna sa sjedištem u Bolonji, Italija. Nacionalno tijelo u BiH koje koordinira provođenje Programa zajedno s ostalim državama učesnicama je Direkcija za evropske integracije.

Prioritetni ciljevi:

  1. Konkurentnija i pametna regija

Promovisanje inovativne i pametne ekonomske transformacije i regionalne IKT povezanosti . Razvijanje i unapređenje istraživačkih i inovativnih kapaciteta i usvajanje naprednih tehnologija kao I unapređenje I poboljšanje vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i preduzetništvo.

  1. Održivi region

Prelaz na ekonomiju s neto nultom emisijom ugljenika i otpornu Evropu, promovisanjem čiste i pravedne energetske tranzicije, zelenih i plavih investicija, cirkularne ekonomije, ublažavanja klimatskih promjena i prilagođavanja, prevencija i upravljanje rizicima i održiva urbana mobilnost. Promovisanje prilagođavanju klimatskim promjenama i prevencije rizika od katastrofa i otpornosti, uzimajući u obzir pristupe zasnovane na ekosistemima kao i tranzicije na cirkularnu i resursno efikasnu ekonomiju. Unapređenje zaštite i očuvanja prirode, biodiverziteta i zelene infrastrukture, te smanjenje svih oblika zagađenja i promocija održive multimodalne urbane mobilnosti

  1. Povezanija Evropa sa povećanjem mobilnosti

Razvijanje i unapređenje održive, klimatski otporne, inteligentne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti, uključujući poboljšani pristup TEN-T i prekograničnoj mobilnosti.

Podržavanje upravljanja EUSAIR-om i saradnjom

Jačanje institucionalnih kapaciteta javnih vlasti i zainteresovanih strana i efikasna javna uprava razvojem i koordinacijom makroregionalnih strategija i strategija morskog bazena.

Za informacije o Pozivima za projekte posjetite sajt:

https://www.adrioninterreg.eu/index.php/call-for-proposals/

U OSTALIM VIJESTIMA