Horizont 2020

 

Program za istraživanje i  inovacije Evropske unije  – najveći sistem finansiranja za ove svrhe

Cilj programa

Pronalaženje najboljih rješenja kada je u pitanju ekonomska kriza, investiranje u poslove budućnosti i razvoj,opštu bezbijednost i životnu sredinu

Doprinos izgradnji društva i privrede koji su zasnovani na znanju i inovacijama pokretanjem novih istraživanja, razvoja i finansiranja inovacija

Korisnici programa

  • Pojedinačni istraživači
  • Istraživački instituti i istraživačke grupe na univerzitetima
  • Velike kompanije i mala i srednja preduzeća
  • Vladine, nevladine i privatne organizacije i institucije

Struktura i aktivnosti

Program je usmjeren na sledeća područja:

  1. Vrhunska nauka – jačanje i finansiranje vrhunskog evropskog istraživanja podrškom istraživača i istraživačkih infrastruktura putem finansiranja u okviru četiri programa: Evropski istraživački savjet, istraživačke infrastrukture, nove i buduće tehnologije, istraživački grantovi Programa „ Marije Kiri „
  1. Industrijsko vodstvo – podrška tehnološkom razvoju, reprezentativnim djelatnostima, inovacijama i poboljšanom pristupu finansiranju rizika i inovacijama u MSP-u. Podrška svim vidova inovacija u svim tipovima MSP-a, nivelisanje privatnog finansiranja i rizičnog kapitala za istraživanje i inovacije, nanotehnologije, biotehnologije…
  1. Društvene promjene – podrška djelatnostima od istraživanja do plasmana na tržište u sledećim područjima : zdravstvo, demografske promjene i dobrobit ; sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, pomorstvo, bioekonomija ; sigurna, ekološka i učinkovita energija ; pametni, ekološki i integrisani transport ; klimatske akcije, efikasnost izvora i sirovine ; inkluzivno, inovativno i sigurno društvo

Kontakt u BiH:

Državna mreža kontakt osoba za H2020 – NCP BiH

http://www.ncp.ba

Kontakt osoba za MSP:

Zoran Dimitrijević
Agencija za ekonomski razvoj općine Prijedor PREDA-PD
e-mail: zoran.dimitrijevic@preda.rs.ba

U OSTALIM VIJESTIMA