Horizon Europe

Horizon Europe

Program za istraživanje i  inovacije Evropske unije  – najveći sistem finansiranja za ove svrhe

 

Horizon Europe je ključni program EU za finansiranje istraživanja i inovacija s budžetom od 95,5 milijardi eura.

 

Cilj programa

Pomoć u postizanju ciljeva održivog razvoja UN, ostvarivanje maksimalnog učinka i strateških prioriteta EU-a, jačanje znanja i tehnologije kao i  podsticanje  rasta i promovisanje industrijske konkurentnosti.

Olakšava i jača međunarodnu saradnju, podržavanje i implementaciju politika EU uz suočavanje sa globalnim izazovima, te stvara radna mjesta u potpunosti angažujući EU fond talenata.

Korisnici programa

 • Mala i srednja preduzeća, kao i velike kompanije
 • Istraživački instituti i istraživačke grupe na univerzitetima
 • Vladine, nevladine i privatne organizacije i institucije
 • Pojedinačni istraživači

Struktura i aktivnosti

Program je usmjeren na sljedeća područja:

 1. Vrhunska nauka – nastoji se povećati globalna naučna konkurentnost EU-a. Njime se podstiču istraživački projekti koje definišu i vode sami istraživači preko Evropskog istraživačkog savjeta, financiraju se stipendije za iskusne istraživače, mreže doktorskih obrazovanja i razmjena za istraživače putem aktivnosti Marie Skłodowska-Curie, te se ulaže u vrhunske istraživačke infrastructure.
 2. Globalni izazovi i industrijska konkurentnost – Podrška istraživanju koje je povezano s društvenim izazovima, jačaju se tehnološki i industrijski kapaciteti kroz klastere: zdravstvo, kultura, civilna bezbjednost za društvo, digitalizacija, klima, energija i mobilnost, hrana, biohemija, prirodni resursi, poljoprivreda, te se određuju misije EU-a sa ambicioznim ciljevima kojima se
  rješavaju neki od naših najvećih problema.
 3. Inovativna Evropa – Cilj je učiniti Evropu predvodnikom u inovacijama kojima se stvaraju nova tržišta preko Evropskog vijeća za inovacije. Program doprinosi razvoju cjelokupnog
  evropskog inovacijskog okruženja uz pomoć Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), kojim se podstiče integracija trougla znanja koji čine obrazovanje, istraživanje i inovacije.

Više informacija na sljedećem linku:

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

U OSTALIM VIJESTIMA