Erasmus+

Erasmus+ je program EU-a  kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Evropi.

Opšt cilj programa je cjeloživotnim učenjem podupirati obrazovni, profesionalni i osobni razvoj ljudi u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u Evropi i šire, što pridonosi održivom rastu, kvaliteti radnih mjesta, socijalnoj koheziji, poticanju inovacija te jačanju evropskog identiteta i aktivnog građanstva.

Njegov proračun iznosi oko 26,2 milijarde eura (70% proračunskih sredstava namijenjeno je mogućnostima mobilnosti za sve, u perspektivi cjeloživotnog učenja).

Prioriteti programa: uključivost i raznolikost, digitalna transformacija, okoliš i borba protiv klimatskih promjena, sudjelovanje u demokratskom životu, zajedničke vrijednosti i građanski angažman.

Mogućnosti

Erasmus+ nudi mogućnosti za mobilnost i saradnju za:

  • visoko obrazovanje
  • strukovno obrazovanje i osposobljavanje
  • školsko obrazovanje (uključujući rani i predškolski odgoj i obrazovanje)
  • obrazovanje odraslih
  • mlade
  • i sport.

Programom Erasmus+ upravljaju Evropska komisija (izvršno tijelo EU-a), Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), niz nacionalnih agencija u državama sudionicama u programu te niz nacionalnih ureda u nekim partnerskim državama.

Organizacije koje žele biti dio programa Erasmus+ mogu sudjelovati u nizu razvojnih aktivnosti i aktivnosti umrežavanja,a koristi za uključene organizacije su, među ostalim, veći operativni kapacitet na međunarodnoj razini, bolje metode upravljanja, pristup većem broju projekata i mogućnosti financiranja, povećana sposobnost pripreme i vođenja projekata te provođenja daljnjih aktivnosti, kao i raznovrsnije mogućnosti za njihove studente i nastavno osoblje.

Program je otvoren za dva tipa učesnika: „sudionike” (pojedince koji sudjeluju u programu) i„organizacije sudionice” (uključujući neformalne skupine i samozaposlene osobe).

Za informacije o Pozivima za projekte posjetite sajt:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2022_444_R_0007&qid=1669186801116

U OSTALIM VIJESTIMA