Proces registracije preduzeća

Pravne forme privrednih društava u smislu ovog zakona su:

  • Ortačko društvo, (o.d.);
  • Komanditno društvo, (k.d.);
  • Društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i
  • Akcionarsko društvo (a.d) (otvoreno i zatvoreno).
Postupak registracije poslovnih subjekata  (privredna društva i druga pravna lica osnovana sa ciljem obavljanja privredne djelatnosti), nakon notarske obrade i/ili ovjere osnivačke dokumentacije, započinje podnošenjem prijave subjekta registracije u Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge APIF, gdje i završava preuzimanjem obrađene dokumentacije.

To znači da poslovni subjekat nije dužan više da se obraća nadležnom privrednom registarskom sudu, Republičkom zavodu za statistiku i Poreskoj upravi Republike Srpske, pojedinačno, a u cilju okončanja svih aktivnosti potrebnih za početak obavljanja privredne aktivnosti.

Najčešći oblik osnivanja preduzeća jeste osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću.
Detaljnu proceduru osnivanja preduzeća je moguće vidjeti ovdje.

Izdavanje odobrenja za obavljanje, promjenu podataka i prestanak obavljanja zanatsko-preduzetničke djelatnosti je u nadležnosti Odjeljenja za privredu gradske uprave  Banja Luka i sve potrebne informacije možete saznati ovdje.