Odobreni projekti

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Tabelarni pregled vrijednosti projekata koji su odobreni u 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023. godinu

Redni broj Naziv projekta Donator KM
1 Jačanje kapaciteta obrazovnih ustanova za provođenje praktične nastave i osposobljavanja radnika za deficitarna zanimanja u sektorima koža/obuća i tekstil Švajcarska Ambasada – Projekat Prilika plus 121,183.09
2 Osposobljavanje nezaposlenih lica prema potrebama poslodavaca u sektoru metal Švajcarska Ambasada – Projekat Prilika plus 137,343.20
3 Osposobljavanje radnika u sektoru Ugostiteljstvu- „Gastrofokus“ Švajcarska Ambasada – Projekat Prilika plus 45,000.00
4 „Uspostavljanje infrastrukture za pružanje stručne podrške za unapređenje konkurentnosti i razvoj tržišta u sektoru mljekarstva”. USAID FARMA 2 63,036.50
5 YEP INKUBATOR – Projekat za zapošljavanje mladih YEP – Program zapošljavanja mladih 50,000.00
6 Jačanje lokalnog partnerstva za zapošljavanje u sektorima tekstil-koža ILO – Međunarodna organizacija rada 126,332.93
7 Put ka naprijed Evropa za građane 48,895.75
8 Podrška uspostavljanju i razvoju preduzeća kroz uspostavljanje novog mehanizma podrške za osnivanje i razvoj firmi za lica mlađa od 30 godina“ EU4BUSINESS – Međunarodna organizacija rada – ILO 418,700.00
9 Jačanje preduzetničkih vještina kreativnih i industrija kulture za valorizaciju kulturne baštine i razvoj modela održivog turizma u jadransko-jonskoj regiji INTERREG Jadransko-Jonski program transnacionalne saradnje 2014-2020 ADRION 195,339.23
10 Poboljšanje pristupa i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga da bi se ojačao kvalitet društvene inkluzije za djecu i mlade sa razvojnim smetnjama „ASIQ“ INTERREG IPA CBC Program HR – BiH – CG 2014-2020 1,124,841.06
11 3D printanjem zaštitu Međunarodna organizacija za migracije 14,668.73
12. Poboljšanje kompetencija i praktičnih veština Fond zapadnog Balkana 49,870.93


13. Pametno autobusko stajaliste UNDP 57,505.31
14. Detekcija opasnih uslova na cesti UNDP 48,895.75
15. Zvučni semafor za veću slobodu kretanja i sigurnost u saobraćaju UNDP 32,024.76
16. Urbana tržnica EU4AGRI/UNDP 228,750.00
17. Integracija nezaposlenih osoba na tržište rada uz pomoć RPZ -a Banja luka ILO/EU 359,194.28
      3,121,581.52

Tabelarni pregled vrijednosti projekata koji su odobreni u 2023. godini

Redni br.NAZIV PROJEKTADONATORKM
1.Projekat „Zelena, mistična Dunavska pripovjedačka ruta – Transnacionalna valorizacija prirodnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa u cilju socijalno-ekonomskog razvoja ruralnih dijelova Dunavske regije“, skraćeno „Mystical Danube“ (Mistični Dunav)Intereg Dunav Transnacionalni program294.577,00 KM