Kandidovani projekti

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Tokom 2018. godine na otvorene pozive za projekte pripremljeno je i kandidovano 19 projekata u ukupnoj vrijednosti od 6.580.768, 42 KM, kao  i tehnička pomoć firmama, javnim ustanovama i drugim organizcijama u pripremi projektnih aplikacija u vrijednosti 2.394.712,93 KM.

Redni broj

Naziv projekta

Vrijednost / KM

Donator

1.

IQ HUB

503.747,93

Norveška Ambasada

2.

Banjalučki ćevap za Ginisa

36.661,38

Min. trgovine i turizma RS

3.

Hrana za dušu

33.408,26

Min. trgovine i turizma RS

4.

Projekat “Podrška zapošljavanju kroz provođenje programa osposobljavanja za proizvođače rasada i cvijeća i programa osposobljavanja za preradu sira”

19.494,96

5.

Osposobljavanje radnika u sektoru Ugostiteljstva- „Gastrofokus“

45.000,00

Švajcarska Ambasada Prilika plus

6.

Čista energija u javnim institucijama

765.997,91

Češka Ambasada

7.

Jačanje žena žrtava nasilja u porodici, kroz sticanje vještina potrebnih za nezavisan život i zaposlenje

53.216,00

Canada Fund for Local Iniciatives

8.

Jačanje preduzetničkih vještina Kulturnih i kreativnih industrija za valorizaciju kulturne baštine i razvoj modela održivog turizma u jadransko-jonskoj regiji

195.333,63

Interreg Adrion

9.

Održiva bioekonomija u jugoistočnoj Evropi

469.400,00

Norveški fond za Zapadni Balkan

10.

Trening centar za praktične veštine prerade drveta i razvoj proizvoda zasnovan na primeni CNC tehnologija

164.550,00

USAID WHAM

11.

Uvođenje novih tehnoloških alata u prodaji i prenosu znanja za prodaju i istraživanje tržišta

110.240,00

USAID WHAM

12.

Razvoj uslužnog i trening centra za industriju tekstilne kože

300.372,18

USAID WHAM

13.

Čista energija u javnim institucijama ,faza 1

61.444,14

Češka Ambasada

14.

Osnaživanje žena, žrtava porodičnog nasilja

40.000,00

Češka Ambasada

15.

The Way Forward

48.895,75

Evropa za građane

16.

Mentalno zdravlje na radnom mjestu

35.973,85

Ministarstvo civilnih poslova BiH

17.

Razvoj i implementacija digitalizacije i IKT-a za održivu ekonomiju „Dig.IT.Up“

2.535.427,29

Intereg IPA CBC – BIH-HR-CG

18.

Poboljšanje pristupa i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga da bi se ojačao kvalitet, društvene inkluzije za djecu i mlade sa razvojnim smetnjama „ASIQ“

1.136.760,14

Intereg IPA CBC – BiH-HR-CG

19.

Rodno odgovorno i anti-koruptivno budžetiranje mladih liderki, kao osnova za unapređenje prava žena u BiH, te doprinos reformama na putu ka evropskoj integraciji

24.845,00

US Embassy Economic support fund

UKUPNO

6.580.768, 42

Tehnička pomoć za 2018 godinu

Redni broj

Naziv projekta

Vrijednost / KM

Donator

1.

Dnevni boravak – korak ka samostalnosti Socijalno rehabilitacijski servis

18.376,32

RELOAD

2.

Pomoć u pripremi projektnih aplikacija za 12 škola

1.372.099,44

Japanska Ambasada

3.

Gradski program podsticaja – projektne aplikacije za 7 srednjih škola

192.224,18

Grad Banja Luka i privrednici

4.

Održiva valorizacija kulturnog nasljeđa kroz inovativno upravljanje

352.049,40

Norveški fond

5.

Vodovod a.d. Banja Luka

359.872,72

Norveški fond

6.

Zajednički kroz prvih 1000 dana života

19.771,00

UN dijalog za budućnost

7.

Pomoć za 3 projektne aplikacije – Energetski audit za škole: Milan Rakić,,Petar Kočić i Sveti Ćirilo i Metodije

10.500,00

GED UNDP

8.

Izrada aplikacije „IT platforma za djecu“

69.819,87

Challange

UKUPNO

2.394.712,93

Tokom 2019. godine na otvorene pozive za projekte pripremljeno je i kandidovano 17 projekata u ukupnoj vrijednosti od 5.072.166, 94 KM, kao  i tehnička pomoć firmamajavnim ustanovama i drugim organizcijama u pripremi projektnih aplikacija u vrijednosti  3.427.338 KM.

Redni broj

Naziv projekta

Vrijednost / KM

Donator

1.

Jačanje kapaciteta GSS BL jedinice za spasavanje iz ruševina

288.275,00

Japanska Amabasada

2.

The Way Forward – Future of Education

290.792,80

Evropa za Građane

3.

Poboljšanje turističkog potencijala jezera na Manjači

20.560,00

USAID – Via Dinarica, UNDP

4.

Turistički kompleks Manjača

77.335,00

Vlada RS – Ministarstvo trgovine i turizma

5.

Razvoj uslužnog i trening centra za tekstilnu i kožarsku industriju

300.372,18

USAID/Wham

6.

Podrška uspostavljanju i razvoju preduzetništva kroz uspostavljanje novog mehanizma podrške za osnivanje i razvoj firmi za lica mlađa od 30 godina

415.576,71

ILO-European Union

7.

Jačanje kapaciteta interventnih jedinica Službe civilne zaštite i GSS Banja Luka specijalizovane za spasavanje osoba iz ruševina

213.518,59

Švajcarska Ambasada

8.

Podrška razvoju novog mehanizma za podršku uključivanju osoba sa invaliditetom u ekonomske aktivnosti

92.050,07

Švajcarska Ambasada

9.

Uvođenje novih tehnoloških alata u prodaji i prenosu znanja za prodaju i istraživanje tržišta

110.240,00

USAID/Wham

10.

Clean energy in public institutions (CEPI)

730.233,11

Češka Ambasada

11.

Razvoj novih proizvoda za inostrano tržište – AUSLENDER

196.383,65

USAID/Wham

12.

Nabavka opreme za poboljšani kvalitet obrazovanja i savremeno digitalno društvo

81.560,00

Ambasada Bugarske

13.

Razvoj novih turističkih proizvoda na novoj turističkoj destinaciji na otvorenom Banja Luka jug duž ulice Via Dinarica

555.924,00

GIZ

14.

Nastavite da se obrazujete

209.219,05

ERASMUS COSME

15.

Autokamp

124.140,00

RCC

16.

Digitalna transformacija današnjice za građane i preduzeća sutrašnjice

1.072.612,28

INTEREG Dunav

17.

Dunavski region za preduzetništvo, preduzetništvo za Dunavski region

293.374,50

INTEREG Dunav

UKUPNO

293.374,50

Tehnička pomoć za 2019 godinu

Redni broj

Naziv škole / preduzeća

Naziv projekta

Ukupna vrijednost projekta (u KM)

Donator / Finansijer

1.

JU Škola učenika u privredi

Opremanje kabineta za praktičnu nastavu Škole učenika u privredi

26.321,51

Grad Banja Luka

2.

JU Poljoprivredna škola

Opremanje kabineta za praktičnu nastavu Poljoprivredne škole dodatnom opremom – poljoprivredna mehanizacija, mini sirana, mini pekara, mini voćara

47.563,10

Grad Banja Luka

3.

JU Tehnološka škola

Opremanje kabineta za izvođenje praktične nastave – Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda

30.923,84

Grad Banja Luka

4.

JU Tehnološka škola

Opremanje kabineta za praktičnu nastavu i CNC programiranje u Tehničkoj školi

46.605,00

Grad Banja Luka

5.

JU Elektrotehnička škola

Opremanje kabineta elektronike

38205,88

Grad Banja Luka

6.

JU Ugostiteljska škola

Opremanje kabineta za praktičnu nastavu Ugostiteljsko-trgovinsko-turističke škole – Kabinet za kuvarstvo (poslastičarstvo i usluživanje)

28314,65

Grad Banja Luka

7.

JU Građevinska škola

Opremanje kabineta za praktičnu nastavu

30.000,00

Grad Banja Luka

8.

Gradska organizacija slijepih Banja Luka

‘Obezbjeđenje preduslova u zajednici za socijalnu uključenost i samostalan život osoba sa invaliditetom”

19.484,55

UNDP RELOD

9.

Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Banja Luka

Povećanje kapaciteta za učenje i komunikaciju za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju”

39.919,23

Ambasada Bugarske

10.

Lanako d.o.o.

‘Prema digitalnoj transformaciji gradova u BiH”

3.000.000,00

GIZ PPDP

11.

Osnovna škola Sveti Sava

Zamjena stolarije

120.000,00

Ambasada Japana

UKUPNO

3.427.338,00

Tokom 2020. godine na otvorene pozive za projekte pripremljeno je i kandidovano 17 projekata u ukupnoj vrijednosti od 1.740.146,12 KM kao  i tehnička pomoć firmama, javnim ustanovama i drugim organizcijama u pripremi 4 projektne aplikacije u vrijednosti  185.592,62 KM.

Redni broj

Naziv projekta

Vrijednost / KM

Donator

1.

ICT advanced mentorships for connected schools DRIVE ME Napredno mentorstvo za povezane škole – DRIVE ME

165.169.84

HORIZON 2020

2.

Preserving European Historical and Cultural Heritage and Transferring to Future Generations Using Improved ICT Technologies / AugHist Očuvanje evropskog kulturno-istorijskog nasljeđa i transfer na buduće generacije uz korištenje naprednih internet tehnologija/ AugHist

278.594,39

HORIZON 2020

3.

European Future for Better Education Evropska budućnost za bolje obrazovanje

290.792,80

EU4CITIZENS

4.

Improving Conditions for Distance Learning in Secondary Education (ICDiSE) Poboljšanje uslova za učenje na daljinu u srednjoškolskom obrazovanju

60.779,37

CEI

5.

Prevention, control and monitoring of Healthcare associated Infections using digital tools Prevencija, kontrola i praćenje zdravstvenih infekcija korištenjem digitalnih alata

53.946.68

CEI

6.

Improve education infrastructure in food processing sector Poboljšanje obrazovne infrastrukture u sektoru prerada hrane

56.169,99

BUGARSKA AMBASADA

7.

Improving Conditions for Distance Learning in Secondary Education (ICDiSE) Poboljšanje uslova učenja na daljinu u srednjoškolskom obrazovanju

42.711,42

BUGARSKA AMBASADA

8.

Empowering Social Economy By The International Collaboration of Local Cheese Producers - Lets Say Cheese Jačanje socijalne ekonomije kroz međunarodnu saradnju lokalnih proizvođača sira – Lets Say Cheese

59.789,72

COSME

9.

OSCE roster for Implementation Partners OSCE Spisak partnera za implementaciju

OSCE

10.

Trening centar za praktične veštine prerade drveta i razvoj proizvoda zasnovan na primeni CNC tehnologija

164.550,00

USAID WHAM

11.

Uvođenje novih tehnoloških alata u prodaji i prenosu znanja za prodaju i istraživanje tržišta

110.240,00

USAID WHAM

12.

Razvoj uslužnog i trening centra za industriju tekstilne kože

300.372,18

USAID WHAM

13.

Čista energija u javnim institucijama ,faza 1

61.444,14

Češka Ambasada

14.

Osnaživanje žena, žrtava porodičnog nasilja

40.000,00

Češka Ambasada

15.

The Way Forward

48.895,75

Evropa za građane

16.

Mentalno zdravlje na radnom mjestu

35.973,85

Ministarstvo civilnih poslova BiH

17.

Razvoj i implementacija digitalizacije i IKT-a za održivu ekonomiju „Dig.IT.Up“

2.535.427,29

Intereg IPA CBC – BIH-HR-CG

18.

Poboljšanje pristupa i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga da bi se ojačao kvalitet, društvene inkluzije za djecu i mlade sa razvojnim smetnjama „ASIQ“

1.136.760,14

Intereg IPA CBC – BiH-HR-CG

19.

Rodno odgovorno i anti-koruptivno budžetiranje mladih liderki, kao osnova za unapređenje prava žena u BiH, te doprinos reformama na putu ka evropskoj integraciji

24.845,00

US Embassy Economic support fund

UKUPNO

1.740.146,12

Tehnička pomoć za 2020 godinu

Redni broj

Naziv projekta

Vrijednost / KM

Donator

1.

Sound traffic lights for greater freedom of movement and traffic safety Zvučni semafor za veću slobodu kretanja i bezbjednost u saobraćaju

32.024.76

UNDP – Future City Innovation

2.

DDRC -20 Detection of Dangerous Road Conditions Detekcija opasnih uslova na cesti

48.895,75

UNDP – Future City Innovation

3.

Smoke detection software and drone Softver za detekciju dima i dron

48.895,75

UNDP – Future City Innovation

4.

Improving public services in Banja Luka area Poboljšanje javnih servisa na području Banjaluke

55.776,36

UNDP – Future City Innovation

5.

Poboljšanje javnih servisa u naselju Krupa na Vrbasu

47.189,75

NDP – Future City Innovation

UKUPNO

200.757,61

Tokom 2021. godine na otvorene pozive za projekte pripremljeno je i kandidovano 20 projekata u ukupnoj vrijednosti od 3.572.281,80 KM 

Redni broj

Naziv projekta

Vrijednost / KM

Donator

1.

OŠ Đura Jakšić - Nabavka opreme za renoviranje dijelova škole - sala, krov, zamjena parketa i gromobranska zaštita

67.397.50

Japanska ambasada

2.

OŠ "Ivan Goran Kovačić" - Renoviranje dotrajalog školskog krova

152.541,00

Japanska ambasada

3.

OŠ "Ivo Andrić" - Nabavka ograde i biljaka za školsko dvorište, kao i nadstrešnice za ulaz

30.873,00

Japanska ambasada

4.

OŠ "Jovan Dučić" Zalužani - Sanacija podova

27.764,00

Japanska ambasada

5.

OŠ "Stanko Rakita" - Zamjena dotrajale stolarije

76.111,20

Japanska ambasada

6.

OŠ "Vojislav Ilić" PŠ Bočac - Sanacija sanitarnih čvorova

9.120,00

Japanska ambasada

7.

JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka- nabavka dva vozila za prevoz hrane i posteljine u sve vrtiće na području grada (31 vrtić)

76.000,00

Japanska ambasada

8.

JU Tehnička škola Banja Luka

1.251.810,00

KfW

9.

JU Poljoprivredna škola Banja Luka

586.412,15

KfW

10.

Urbana tržnica

228.75,00

EU4AGRI/UNDP

11.

Integracija nezaposlenih osoba na tržište rada uz pomoć RPZ -a Banja luka

359.194,28

ILO

12.

JU Politehnička škola- Rekonstrukcija i opremanje digitalne biblioteke

53.102,14

Ambasada Bugarske

13.

OŠ Branko Radičević - Oprema za poboljšan kvalitet obrazovanja i poboljšanje sigurnosti učenika

39.001,91

Ambasada Bugarske

14.

CIDEA -Jačanje kapaciteta za online nastavu za 9 škola

55.634,00

Ambasada Bugarske

15.

JU Poljoprivredna škola Poboljšanje infrastrukture za obrazovanje u sektoru prerade hrane

56.170,00

Ambasada Bugarske

16.

JU Dom zdravlja - Jačanje zdravstvene zaštite i obezbjeđivanje pristupa sanitarnim čvorovima za pacijente sa invaliditetom, stare, djecu i trudnice u Domu zdravlja Banja Luka

69.800,00

Ambasada Bugarske

17.

Nabavka kompostera za potrebe stanovnika MZ Ada - KompostiAda

18.622,67

Švajcarska ambasada

18.

Učešće BiH žena u ronilačkim spasilačkim timovima kroz treninge i edukaciju za spašavanje u poplavnim područjima

45.458,58

Kanadski fond za lokalne inicijative

19.

Katolicka gimnazija Banja Luka Petrinja

72.522,18

HR BIH CBC

20.

Vrbas River Canyon

295.997.27

GIZ Tourism EU4 BUSINESS

UKUPNO

3.572.281,80

Tokom 2022. godine na otvorene pozive za projekte pripremljeno je i kandidovano 15 projekata u ukupnoj vrijednosti od 9.586.144,74 KM 

 NAZIV PROJEKTAUKUPNODONATOR/POZIV
Redni br.CIDEA PROJEKTI  
1.Opremanje kabineta Tehnicke skole628.173,95 KMREGIONAL Challenge Fund / KFW
2.“LEPs Get Ahead”348.670,00 KMILO- EU4Business Recovery
3.CCID Centar3.911.660,00 KMIPA 1 – EU
4.European Young Artists MusicLab2.293.734,84 KMCREA
5.Digitalna biblioteka- medioteka Politehnička škola33.530,39 KMVlada RS
6. „Unaprjeđenje konkurentnosti i razvoj tržišta u sektoru proizvodnje meda i pčelinjeg voska sa glavnim fokusom na njihov kvalitet”399.540,00 KMEU4AGRI
7.„Međunarodna Nova godina – Banjalučka zima kao priprema za UNESCO grad muzike“41.280 KMMinistarstvo civilnih poslova BiH
8.EE and RES Advisory and Project  Center in Banja Luka30.460 KMCeska ambasada
9.MedLiving – improving sustainable tourism451.191,40 KMEUROMED
10.GREEN AND MYSTICAL DANUBE STORYTELLING ROUTE – Transnational valorisation of natural and intangible cultural heritage for socio-economic development of rural areas in the Danube region393.904,16 KMInterreg MED
11.1.“Uspostavljanje Razvojno industrijskog trening centra Ramići”
2.“Destinacijski menadžment kao model za razvoj turizma – projekat Kanjon Vrbasa”
3.“Kontrola kvaliteta hrane i podrška proizvodnji hrane na lokalnom i regionalnom nivou”
4.“Urbano ozelenjavanje“
5.“Cenatar za zelenu tranziciju“
1.000.000,00 KMCARITAS 5 projekata
  9.586.144,74 KM 

 

Tehnička pomoć za 2022 godinu

Redni br.NAZIV PROJEKTAUKUPNODONATOR/POZIV
1.ESCO Gimnazija1.969.804,41 KMESCO
2.ESCO GOB2.905.893,98 KMESCO
3.Opremanje IT Kabineta Gimnazija217.035,82 KMRazni donatori
4.KASTEL projekti (Turistički info centar, Ljetna pozornica, Sjeverni arsenal)10.000.000,00 KMRazni donatori
5.Dajak radionica800.000,00 KMRazni donatori
6.Projekti opremanja skola Grad program podsticaja, 6 projekata100.000,00 KMGrad program
  15.992.734,21 KM 

 

Tokom 2023. godine na otvorene pozive za projekte pripremljeno je i kandidovano 12 projekata u ukupnoj vrijednosti za CIDEA aktivnosti od 4.785.322,61 KM.

Redni br.NAZIV PROJEKTAUKUPNODONATOR/POZIV
1.Skriveni balkanski dragulji – održivi ekonomski razvoj kroz kreiranje i promociju prekogranične turističke ponude

Fond Zapadni Balkan

(Western Balkan Fund)
27.362,06 KM
2.Evropska muzička laboratorija (MusicLab) za mlade muzičareKREATIVNA EVROPA182.611,94 KM
3.

Jačanje modernizacije, zelenih

inovacija i tranzicije MSP-a ka uspješnoj

održivosti kroz transnacionalnu saradnju

prakse i alate. (GREENSMES)

INTEREG ADRION381.386,85 KM
4.INDUSTRIJSKA SIMBIOZA RAST u Jadransko-jonskom regionu  (INDIGO)INTEREG ADRION248.742,46 KM
5.

ZELENI I MISTIČNI DUNAVSKI PRIPOVIJEDAČKA RUTA – Transnacionalna valorizacija prirodnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa za društveno-ekonomski

razvoj ruralnih područja u Podunavlju -MISTIČNI DUNAV

INTEREG ADRION294.577,34 KM
6.

Podsticanje otpornosti i kvaliteta zdravstvene zaštite i

usluga za decu i omladinu sa poteškoćama u razvoju – (ENABLE)

INTEREG VI-A IPA CBC HRV BIH CG

(Interreg VI-A IPA CBC HR-BA-ME)

1.100.140,68 KM
7.

Unapređenje ekosistema poslovne podrške za ruralno područje –

Žene preduzetnice u prekograničnom području

INTEREG VI-A IPA CBC HRV BIH CG

(Interreg VI-A IPA CBC HR-BA-ME)

1.009.232,92 KM
8.Obogaćivanje specifične kulturne autentičnosti i potencijala za iskustvo u turizmu (EscapeTour

INTEREG VI-A IPA CBC HRV BIH CG

(Interreg VI-A IPA CBC HR-BA-ME)

843.422,35 KM
9.Prekogranična vatrogasna i spasilačka integracija za bezbednost i u cilju stvaranja prekograničnih područja otpornih na klimu (Earth Guardians)

INTEREG VI-A IPA CBC HRV BIH CG

(Interreg VI-A IPA CBC HR-BA-ME)
502.110,46 KM
10.SMART HABS (Smart Hubs) za društvenu ekonomiju

INTEREG VI-A IPA CBC HRV BIH CG

(Interreg VI-A IPA CBC HR-BA-ME)
340.901,17 KM
11.Politehnička škola

RcF KFV FOND

(RCF KfW Fund)
384.907,34 KM
12.Zelena avanturaSlovačka amabasada13.246,84 KM
 UKUPNO 4.785.322,61 KM