Kandidovani projekti

Tokom 2018. godine na otvorene pozive za projekte pripremljeno je i kandidovano 19 projekata u ukupnoj vrijednosti od 6.580.768, 42 KM, kao  i tehnička pomoć firmama, javnim ustanovama i drugim organizcijama u pripremi projektnih aplikacija u vrijednosti 2.394.712,93 KM.

Naziv projekta Vrijednost / KM Donator
1 IQ HUB 503.747,93 Norveška Ambasada
2 Banjalučki ćevap za Ginisa 36.661,38 Min. trgovine i turizma RS
3 Hrana za dušu 33.408,26 Min. trgovine i turizma RS
4 Projekat “Podrška zapošljavanju kroz provođenje programa osposobljavanja za proizvođače rasada i cvijeća i programa osposobljavanja za preradu sira”  

19.494,96

5 Osposobljavanje radnika u sektoru Ugostiteljstva- „Gastrofokus“ 45.000,00 Švajcarska Ambasada Prilika plus
6 Clean energy in public institutions (CEPI) – Čista energija u javnim institucijama 765.997,91 Češka Ambasada
7 Empowering women victims of domestic violence by gaining the necessary skills for the fast-moving independence and employment – Jačanje žena žrtava nasilja u porodici, kroz sticanje vještina potrebnih za nezavisan život i zaposlenje  

 

53.216,00

Canada Fund for Local Iniciatives
8 CCI4TOURISM / Strengthen entrepreneurial skills of Cultural and Creative Industries for the valorization of cultural heritage and the development of sustainable tourism models in the Adriatic-Ionian regions – Jačanje preduzetničkih vještina Kulturnih i kreativnih industrija za valorizaciju kulturne baštine i razvoj modela održivog turizma u jadransko-jonskoj regiji 195.333,63 Interreg Adrion
9 SEE BEST BALKAN REGIONS – SouthEast Europe BioEconomy for sustainable – Održiva bioekonomija u jugoistočnoj Evropi 469.400,00 Norveški fond za Zapadni Balkan
10 Training Center for wood Processing Practical Skills and Product development based on utilisation of CNC technologies 164.550.00 USAID WHAM
11 Introduction of New Technology Tools in Sales and Transfer of Knowledge for sa Sales and Market Research. 110.240,00 USAID WHAM
12 Developmen of service and Training Center for Textile&eather Industry 300.372,18 USAID WHAM
13 Clean energy in public institutions ( CEPI )- Čista  energija u javnim institucijama ,faza 1 61.444,14 Češka Ambasada
14 Empowering women, victims of domestic violence 40.000,00 Češka Ambasada
15 The Way Forward 48.895,75 Evropa za građane
16 Mentalno zdravlje na radnom mjestu 35.973,85 Ministarstvo civilnih poslova BiH
17 Razvoj i implementacija digitalizacije i IKT-a za održivu ekonomiju „Dig.IT.Up“ 2.535.427,29 Intereg IPA CBC – BIH-HR-CG
18 Poboljšanje pristupa i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga da bi se ojačao kvalitet, društvene inkluzije za djecu i mlade sa razvojnim smetnjama „ASIQ“

 

1.136,760,14 Intereg IPA CBC – BiH-HR-CG
 

19

Rodno odgovorno i anti-koruptivno budžetiranje mladih liderki, kao osnova za unapređenje prava žena u BiH, te doprinos reformama na putu ka evropskoj integraciji 24,845.00

 

US Embassy Economic support fund

 

UKUPNO 6.580.768, 42

 

Naziv projekta  

Vrijednost/KM

 

Donator

1 Dnevni boravak – korak ka samostalnosti Socijalno rehabilitacijski servis 18.376,32 RELOAD
2 Pomoć u pripremi projektnih aplikacija za 12 škola 1.372.099,44 Japanska Ambasada
3 Gradski program podsticaja – projektne aplikacije za 7 srednjih škola 192.224,18 Grad Banja Luka i privrednici
4 Sustainable valorization of cultural heritage through innovative governance (Održiva valorizacija kulturnog nasljeđa kroz inovativno upravljanje) 352.049,40 Norveški fond
5 Vodovod a.d. Banja Luka 359.872,72 Norveški fond
6 Zajednički kroz prvih 1000 dana života 19.771,00 UN dijalog za budućnost
7 Pomoć za 3 projektne aplikacije – Energetski audit za škole: Milan Rakić,,Petar Kočić i Sveti Ćirilo i Metodije 10.500,00 GED UNDP
8 Izrada aplikacije „IT platforma za djecu“ 69.819,87 Challange
UKUPNO 2.394.712,93