Interreg – IPA CBC/ASIQ

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

O projektu

Gradska razvojna agencija Bana Luka je potpisala ugovor o provođenju projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“ koji se finansira kroz EU Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020 https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

Agencija je nosilac projekta, a partneri na projektu su JU „Centar Zaštiti me“ Banja Luka, JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora“ Banja Luka, „O.Š. Voštarnica – Zadar“ i JU „Resursni centar za djecu i mlade Podgorica“.

Osnovni cilj projekta je poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga u cilju poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti i obrazovanja djece i mladih sa smetnjama u razvoju, a planirani rezultati projekta su:

  • Povećanje dostupnosti i kvaliteta zdravstvenih i socijalnih usluga za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju;
  • Uspostavljene nove usluge za dijagnostiku i nabavka nove opreme za rad sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju;
  • Edukacija svih koji rade sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju, te uspostavljanje saradnje i razmjene znanja i informacija.

Projekat „ASIQ“ svojom realizacijom doprinosi tematskoj osi 1:

Unapređenje kvaliteta javnih usluga u području javnog zdravstva i socijalne zaštite.

Projekat traje do 31. decembra 2021, a ukupna vrijednost mu je 575 122,00EUR od čega je 488 278,64EUR kontribucija EU.

Projekat je sufinansiran od strane ERDF i IPA II fondova EU.

Ova podstranica je pripremljena uz pomoć EU, a sadržaj podstranice isključiva je odgovornost Gradske razvojne agencije Banja Luka i ni na koji način se ne može smatrati odrazom stavova EU.

Održani koordinacioni sastanak projektnih partnera i online monitoring visit

 Banjaluci je, 15. septembra 2021. godine, održan koordinacioni sastanak partnera na projektu „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju“ – ASIQ“. Sastanku su prisustvovali svi projektni partneri: Gradska razvojna agencija Banja Luka, kao vodeći partner projekta, te JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka, JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora“ Banja Luka, JU „Resursni centar za djecu i mlade“ Podgorica i O.Š. „Voštarnica“ Zadar.

Ispred Gradske uprave Banja Luka sastanku je prisustvovala Valentina Aničić, savjetnica gradonačelnika za ekonomska pitanja, a na dnevnom redu se našla i online monitoring posjeta Upravljačkog tijela i Zajedničkog tehničkog sekretarijata Interreg IPA CBC Programa.

Prezentovane su informacije o stepenu napretku projekta, tj. o do sada urađenim projektnim aktivnostima i poteškoćama u njihovom provođenju, postignutim rezultatima, kao i o planu provođenje preostalih projektnih aktivnosti i načinu postizanja postavljenih projektnih indikatora.

Projekat ASIQ, vrijednosti  575. 122,00 EUR, finansira EU kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, traje od 1. jula 2020. do 31. decembra 2021. godine, a Gradska razvojna agencija Banja Luka je vodeći partner projekta.

Edukacija iz oblasti asistivne tehnologije i ORL za zaposlene u partnerskim ustanovama

Radionicama iz oblasti asistivnih tehnologija i ORL, završena je aktivnost edukacije prvog nivoa, tj. obuke zaposlenih u partnerskim ustanovama projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “ –  ASIQ.

Edukacija iz oblasti asistivnih tehnologija održana je 28. jula 2021. godine, a iz oblasti ORL 16. avgusta 2021. godine. Prije ovoga održane su edukacije iz oblasti logopedije i senzorne integracije, pa je ovim kompletirana planirana aktivnost edukacije koja je održana online, uz učešće blizu 65 lica, a obzirom na odabrene teme i vezu sa svakodnenim obavljanjem poslova u svojim ustanovama, dosta učesnika je uzelo učešće u više termina.

Projekt ASIQ finansira EU kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, traje od 1. jula 2020. do 31. decembra 2021. godine, ukupna vrijednost mu je 575. 122,00 EUR, a Gradska razvojna agencija Banja Luka je vodeći partner projekta.

Edukacija iz oblasti senzorna integracija i logopedija za zaposlene u partnerskim ustanovama

U sklopu projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “ –  ASIQ započela je aktivnost edukacije zaposlenih u partnerskim ustanovama: JU Centar „Zaštiti me“,  JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha u govora Banja Luka“, Osnovna škola „Voštarnica“ Zadara i „Resursni centar za djecu i mlade“ Podgorica.

Edukacija iz oblasti logopedije je održana 09. jula 2021. godine, dok je edukacija iz oblasti senzorne integracije održana 12. jula 2021. godine. Ova aktivnost je usko vezana sa aktivnošću nabavke opreme, obzirom da su projektni partneri prethodno dobili tematsku opremu za rad sa svojim korisnicima. U skladu sa epidemiološkim mjerama i preporukama, edukacija je izvedena online, a učešće je uzelo blizu 70 učesnika.

Kroz ovu aktivnost planirano je održavanje edukacije za oblasti asistivnih tehnologija i ORL-a.

Projekt ASIQ finansira EU kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, traje od 1. jula 2020. do 31. decembra 2021. godine, ukupna vrijednost mu je 575. 122,00 EUR, a Gradska razvojna agencija Banja Luka je vodeći partner projekta.

Isporučeni TV uređaji sa ekranom osjetljivim na dodir za učenike Centra „Zaštiti me“ i JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora“ Banja Luka

U cilju uspješnog provođenja planiranih aktivnosti na projektu „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“, JU Centar „Zaštiti me“ i JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora“ Banja Luka su dobili TV uređaje sa ekranom osjetljivim na dodir koji će najmlađima učenje učiniti zabavnim

Isporučena oprema je važna za odvijanje nastavnog procesa za učenike sa lakim intelektualnim smetnjama u razvoju i samo je dio onoga što će se kroz ASIQ projekat obezbjediti za korisnike ove dvije partnerske ustanove.

Projekt ASIQ finansira EU kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, traje od 1. jula 2020. do 31. decembra 2021. godine, a ukupna vrijednost mu je 575. 122,00 EUR.

Radni sastanak u Podgorici

U okviru provođenja projektnih aktivnosti na projektu „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“ u Podgorici je 17. juna 2021. godine održan radni sastanak između predstavnika JU Resursni centar za djecu i mlade Podgorica, Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore i Gradske razvojne agencije Banja Luka.

U ime JU Resursni centar za djecu i mlade Podgorica sastanku su prisustvovali direktorka Centra Mirjana Popović, Jasmina Džiknić- koordinator projekta, Milodarka Vukašević, Marina Zejak Vukmanović, a sastanku su prisustvovali i Dragiša Damjanović ipred Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore i Momir Širko – menadžer ASIQ projekta u ime Gradske razvojne agencije Banja Luka.

Teme sastanka su bile vezane za provođenje projektnih aktivnosti i izvještavanje, a zajedno smo obišli objekat Resursnog centra renoviran sredstvima ASIQ projekta.

Projekt ASIQ finansira EU kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, traje od 1. jula 2020. do 31. decembra 2021. godine, a ukupna vrijednost mu je 575. 122,00 EUR.

 

Web strana Projekta u funkciji

U sklopu provođenja aktivnosti na projektu „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“, Gradska razvojna agencija Banja Luka je u saradnji sa ostalim projektnim partnerima dizajnirala I pripremila web stranu Projekta https://asiq-ipacbc.com .

Web strana će služiti za promociju Projekta i projektnih aktivnosti, ali i kao IT platforma koju će profesionalci iz medicinskih oblasti rada sa djecom i mladima sa poteškoćama u razvoju koristiti kao alat za međusobno povezivanje, konstantnu razmjenu iskustava, novosti i promociju novih znanja i vještina.

Kapacitet i funkciju IT alata, web strana će zadržati i nakon što se projekat završi.

Nabavljena 2 Digitalna logopedska seta za primjenu u logopedskim terapijama u OŠ Voštarnica – Zadar

Zahvaljujući sredstvima osiguranim kroz projekat „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“, od 4. marta 2021. godine Osnovna škola Voštarnica – Zadar. Inače partner na projektu,  u radu s korisnicima koristi 2 digitalna logopedska seta (USB PC klinički komplet) za primjenu u terapijama različitih poremećaja ili poteškoća govorno-jezične komunikacije kao i poremećaja auditivne percepcije, pažnje i sluha.

Visoko sofisticirani digitalni instrument  namijenjen je za dijagnostiku glasa i govora koji u svojoj osnovi koristi digitalno signalno  procesuiranje i digitalnu obradu signala (DSK). Aparat koristi višestruku modifikaciju zvuka s velikom preciznošću i uvijek na tačno određen način, gotovo istom kvalitetom i brzinom kako to radi i ljudski mozak. Sastoji se od  tri dijela: procesora zvuka i programske memorije,  mikrofona i slušalica. 

Projekt ASIQ financira EU kroz Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, traje od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2021. godine, a ukupna vrijednost mu je 575. 122,00 EUR.

Osnovni cilj ASIQ projekta je poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga u cilju poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti i obrazovanja djece i mladih s teškoćama u razvoju.

Visoko sofisticirani digitalni instrument  namijenjen je za dijagnostiku glasa i govora koji u svojoj osnovi koristi digitalno signalno  procesuiranje i digitalnu obradu signala (DSK). Aparat koristi višestruku modifikaciju zvuka s velikom preciznošću i uvijek na tačno određen način, gotovo istom kvalitetom i brzinom kako to radi i ljudski mozak. Sastoji se od  tri dijela: procesora zvuka i programske memorije,  mikrofona i slušalica. 

Projekt ASIQ financira EU kroz Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, traje od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2021. godine, a ukupna vrijednost mu je 575. 122,00 EUR.

Osnovni cilj ASIQ projekta je poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga u cilju poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti i obrazovanja djece i mladih s teškoćama u razvoju.

ASIQ projekat prezentovan Savjetu roditelja i zaposlenima JU Centar „Zaštiti me“

U prostorijama JU Centar „Zaštiti me“ održane su prezentacije na kojima su predstavljene do sada urađene i za budućnost planirane aktivnosti projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“, kojeg kao vodeći partner provodi Gradska razvojna agencija Banja Luka.

Prezentacijama projekta su prisustvovali zaposleni Centra i članovi Savjeta roditelja koji u radu i funkcionisanju Centra, inače partnera na ovom projektu, imaju savjetodavnu ulogu, a sam projekat su predstavili direktorica Centra, Zorica Kuzmanović Vasilić i koordinator projekta ipred Centra, Siniša Kovačević Matić.

Isporučena oprema za praktičnu nastavu za učenike „Centra za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora“

U cilju uspješnog provođenja planiranih aktivnosti na projektu „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“, JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora“ je isporučena oprema za praktičnu nastavu za zanimanje frizer.

Isporučena oprema je važna za odvijanje procesa nastave i samo je dio onoga što će se kroz ASIQ projekat obezbjediti za korisnike usluga Centra.

Isporučena oprema za praktičnu nastavu za učenike Centra „Zaštiti me“

U cilju uspješnog provođenja planiranih aktivnosti na projektu „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“, JU Centar „Zaštiti me“ je isporučena oprema za praktičnu nastavu za zanimanje agroproizvođač.

Isporučena oprema je važna za odvijanje procesa praktične nastave za učenike sa lakim intelektualnim smetnjama u razvoju i samo je dio onoga što će se kroz ASIQ projekat obezbjediti za korisnike Centra.

Održana online kick – off konferencija

sklopu projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“, 23. septembra 2020. godine je održana o

nline kick-off konferencija na kojoj su široj stručnoj javnosti predstavljeni sam projekat, planirani rezultati projekta, te konzorcijum partnera koji ga provode.

Projekat finansira EU kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, traje do 31. decembra 2021. godine, a ukupna vrijednost mu je 575 122,10EUR, a od čega EU sufinansiranje iznosi 488 278,64EUR.

Gradska razvojna agencija Banja Luka je nosilac projekta, a partneri na projektu su JU „Centar Zaštiti me“ Banja Luka, JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora“ Banja Luka, JU „O.Š. Voštarnica – Zadar“ i JU „Resursni centar za djecu i mlade Podgorica“. Osnovni cilj projekta je poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga u cilju poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti i obrazovanja djece i mladih sa smetnjama u razvoju, a planirani rezultati projekta su povećanje dostupnosti i kvaliteta zdravstvenih i socijalnih usluga za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju; Uspostavljene nove usluge za dijagnostiku i nabavka nove opreme za rad sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju; Edukacija lica koja rade sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju, te uspostavljanje saradnje i razmjene znanja i informacija.

 

ASIQ projekat prezentovan Savjetu roditelja JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora“ Banja Luka

Danas je u prostorijama JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora“ Banja Luka održana prezentacija na kojoj su predstavljene do sada urađene i za budućnost planirane aktivnosti projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“, kojeg kao vodeći partner provodi Gradska razvojna agencija Banja Luka. Prezentaciji su prisustvovali članovi Savjeta roditelja koji u radu i funkcionisanju Centra, inače partnera na ovom projektu, imaju savjetodavnu ulogu, a projekat su predstavili direktor Centra, Saša Tatić, i menadžer ASIQ projekta Momir Širko.

Održan online koordinacioni sastanak

U sklopu projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“, 10. novembra 2020. godine je održan online koordinacioni sastanak na kojem su učestvovali svi partneri na projektu.

Tema sastanka je bila analiza do sada provedenih i planiranih projektnih aktivnosti. Partneri su prezentirali aktivnosti na projektu koje su izvršili, kao i probleme sa kojima se suočavaju prilikom provođenja pojedinih aktivnosti, a posebno su analizirani problemi vezani uz procedure javnih nabavki.

Projekat ASIQ finansira EU kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, traje do 31. decembra 2021. godine, a ukupna vrijednost mu je 575 122,10EUR, a od čega EU sufinansiranje iznosi 488 278,64EUR.

Radni sastanak sa JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora“

U cilju uspješnog provođenja redovnih aktivnosti na projektu „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“, uBanjaluci je 28. oktobra 2020. godine održan radni sastanak između predstavnika JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora“ (partnera na projektu) i Gradske razvojne agencije Banja Luka (vodećeg partnera na projektu).

Ispred JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora“ sastanku su prisustvovali direktor Saša Tatić i koordinator projekta Dijana Kremenović, dok su Gradsku razvojnu agenciju Banja Luka predstavljali projekt asistent Dražen Crnomarković i menadžer projekta Momir Širko.

Održan radni sastanak u Zadru

U Zadru je 14. septembra 2020. godine održan prvi radni sastanak između predstavnika OŠ Voštarnica i Gradske razvojne agencije Banja Luka, inače partnera na projektu „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“ . U ime OŠ Voštarnica sastanku su prisustvovali Irena Dukić – direktorka škole, i Josip Matassi – koordinator projekta, dok je Gradsku razvojnu agenciju Banja Luka predstavljao Momir Širko – menadžer projekta.

Teme sastanka su bile vezane za provođenje projektnih aktivnosti i izvještavanje, a akcenat je bio na dogovoru oko načina organizacije online kick off konferencije projekta koja je zakazana za 23. septembar 2020. godine.

Potpisan ugovor o provođenju projekta iz Interreg IPA CBC programa prekogranične saradnje

Gradska razvojna agencija Bana Luka je potpisala ugovor o provođenju projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“ koji se finansira EU kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Agencija je nosilac projekta, a partneri na projektu su JU „Centar Zaštiti me“ Banja Luka, JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora“ Banja Luka, JU „O.Š. Voštarnica – Zadar“ i JU „Resursni centar za djecu i mlade Podgorica“. Osnovni cilj projekta je poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga u cilju poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti i obrazovanja djece i mladih sa smetnjama u razvoju, a rezultati projekta su:

⦁ Povećanje dostupnosti i kvaliteta zdravstvenih i socijalnih usluga za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju;
⦁ Uspostavljene nove usluge za dijagnostiku i nabavka nove opreme za rad sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju;
⦁ Edukacija svih koji rade sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju, te uspostavljanje saradnje i razmjene znanja i informacija.

Projekat traje do 31. decembra 2021, a ukupna vrijednost mu je 575 122,00EUR