Interreg – IPA CBC/ASIQ

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

O projektu

Gradska razvojna agencija Bana Luka je potpisala ugovor o provođenju projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“ koji se finansira kroz EU Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020 https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

Agencija je nosilac projekta, a partneri na projektu su JU „Centar Zaštiti me“ Banja Luka, JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora“ Banja Luka, „O.Š. Voštarnica – Zadar“ i JU „Resursni centar za djecu i mlade Podgorica“.

Osnovni cilj projekta je poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga u cilju poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti i obrazovanja djece i mladih sa smetnjama u razvoju, a planirani rezultati projekta su:

  • Povećanje dostupnosti i kvaliteta zdravstvenih i socijalnih usluga za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju;
  • Uspostavljene nove usluge za dijagnostiku i nabavka nove opreme za rad sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju;
  • Edukacija svih koji rade sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju, te uspostavljanje saradnje i razmjene znanja i informacija.

Projekat „ASIQ“ svojom realizacijom doprinosi tematskoj osi 1:

Unapređenje kvaliteta javnih usluga u području javnog zdravstva i socijalne zaštite.

Projekat traje do 31. decembra 2021, a ukupna vrijednost mu je 575 122,00EUR od čega je 488 278,64EUR kontribucija EU.

Projekat je sufinansiran od strane ERDF i IPA II fondova EU.

Ova podstranica je pripremljena uz pomoć EU, a sadržaj podstranice isključiva je odgovornost Gradske razvojne agencije Banja Luka i ni na koji način se ne može smatrati odrazom stavova EU.

ASIQ projekat prezentovan Savjetu roditelja JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora“ Banja Luka

Danas je u prostorijama JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora“ Banja Luka održana prezentacija na kojoj su predstavljene do sada urađene i za budućnost planirane aktivnosti projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“, kojeg kao vodeći partner provodi Gradska razvojna agencija Banja Luka. Prezentaciji su prisustvovali članovi Savjeta roditelja koji u radu i funkcionisanju Centra, inače partnera na ovom projektu, imaju savjetodavnu ulogu, a projekat su predstavili direktor Centra, Saša Tatić, i menadžer ASIQ projekta Momir Širko.

Održan online koordinacioni sastanak

U sklopu projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“, 10. novembra 2020. godine je održan online koordinacioni sastanak na kojem su učestvovali svi partneri na projektu.

Tema sastanka je bila analiza do sada provedenih i planiranih projektnih aktivnosti. Partneri su prezentirali aktivnosti na projektu koje su izvršili, kao i probleme sa kojima se suočavaju prilikom provođenja pojedinih aktivnosti, a posebno su analizirani problemi vezani uz procedure javnih nabavki.

Projekat ASIQ finansira EU kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, traje do 31. decembra 2021. godine, a ukupna vrijednost mu je 575 122,10EUR, a od čega EU sufinansiranje iznosi 488 278,64EUR.

Radni sastanak sa JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora“

U cilju uspješnog provođenja redovnih aktivnosti na projektu „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“, uBanjaluci je 28. oktobra 2020. godine održan radni sastanak između predstavnika JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora“ (partnera na projektu) i Gradske razvojne agencije Banja Luka (vodećeg partnera na projektu).

Ispred JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora“ sastanku su prisustvovali direktor Saša Tatić i koordinator projekta Dijana Kremenović, dok su Gradsku razvojnu agenciju Banja Luka predstavljali projekt asistent Dražen Crnomarković i menadžer projekta Momir Širko.

Održan radni sastanak u Zadru

U Zadru je 14. septembra 2020. godine održan prvi radni sastanak između predstavnika OŠ Voštarnica i Gradske razvojne agencije Banja Luka, inače partnera na projektu „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“ . U ime OŠ Voštarnica sastanku su prisustvovali Irena Dukić – direktorka škole, i Josip Matassi – koordinator projekta, dok je Gradsku razvojnu agenciju Banja Luka predstavljao Momir Širko – menadžer projekta.

Teme sastanka su bile vezane za provođenje projektnih aktivnosti i izvještavanje, a akcenat je bio na dogovoru oko načina organizacije online kick off konferencije projekta koja je zakazana za 23. septembar 2020. godine.

Potpisan ugovor o provođenju projekta iz Interreg IPA CBC programa prekogranične saradnje

Gradska razvojna agencija Bana Luka je potpisala ugovor o provođenju projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“ koji se finansira EU kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Agencija je nosilac projekta, a partneri na projektu su JU „Centar Zaštiti me“ Banja Luka, JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora“ Banja Luka, JU „O.Š. Voštarnica – Zadar“ i JU „Resursni centar za djecu i mlade Podgorica“. Osnovni cilj projekta je poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga u cilju poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti i obrazovanja djece i mladih sa smetnjama u razvoju, a rezultati projekta su:

⦁ Povećanje dostupnosti i kvaliteta zdravstvenih i socijalnih usluga za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju;
⦁ Uspostavljene nove usluge za dijagnostiku i nabavka nove opreme za rad sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju;
⦁ Edukacija svih koji rade sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju, te uspostavljanje saradnje i razmjene znanja i informacija.

Projekat traje do 31. decembra 2021, a ukupna vrijednost mu je 575 122,00EUR