Zašto Banja Luka

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

10 RAZLOGA ZA ULAGANJE U BANJU LUKU

Grad Banja Luka ima veoma povoljnu stratešku poziciju na evropskom kontinentu koja investitorima omogućava lak pristup cjelokupnom tržištu Evropske unije, centralne i istočne Evrope. Udaljena je 50 km od rijeke Save i 60 km od Panevropskog koridora X, preko koga se ostvaruje dobra drumska povezanost sa Zagrebom (182 km), Beogradom (327 km), Ljubljanom (253 km), Bečom (386 km), Budimpeštom (336 km), te dalje prema zemljama zapadne i istočne Evrope.

Bosna i Hercegovina je potpisala Sporazum o slobodnoj trgovini CEFTA sa zemljama: Albanija, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Srbija i UNMIK/Kosovo.

Takođe, potpisan je sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom, te preferencijalni režim sa zemljama: USA, Japan, Kanada, Švicarska, Australija, Norveška, Novi Zeland, Rusija i Iran.

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju – sporazum o trgovini od 01.07.2008. godine omogućen je slobodan izvoz gotovo svih roba u EU koje ispunjavaju standarde, a istovremeno se postepeno otvara tržište BiH za robe iz EU.

Poreska politika u Republici Srpskoj spada u najstimulativnije u regionu, sa niskom stopom poreza na dohodak, poreza na dobit i zbirnom stopom doprinosa. Stopa poreza na dodatu vrijednost je takođe vrlo stimulativna (17%).

Monetarnu stabilnost potvrđuje kurs konvertibilne marke (KM) koji je fiksno vezan za evro u skladu sa aranžmanom valutnog odbora (Currency Board): 1 KM = 0,51129 EUR ili 1 EUR = 1.95583 KM. Republika Srpska ima najnižu stopu inflacije u jugoistočnoj Evropi. Prosječna godišnja stopa inflacije u 2012. godini, u Republici Srpskoj, iznosila je 2,1%, dok je u istom periodu 2011. godine iznosila 3,9%.

Postoji mnogo poreskih olakšica za strana ulaganja u Republiku Srpsku. Strani ulagači oslobođeni su poreza na uvoz osnovnih sredstava koja predstavljaju ulog stranog ulagača. Strana lica mogu otvoriti račune u banci i mogu vršiti prenos sredstava u inostranstvo bez ikakvih ograničenja. Strana lica imaju ista prava kao i građani Republike Srpske kada je u pitanju investiranje ili ulaganje sredstava u ekonomski sektor definisana pozitivnim zakonima u toj oblasti. Svaki strani investitor je registrovan kao domaće poslovno tijelo. Strana kompanija ima ista prava kao i domaća kompanija ili državljanin, uključujući prava vlasništva u RS.

Bankarski sektor je u posljednjih 15 godina izvršio potpunu reformu sa ciljem jačanja ukupnog društveno-ekonomskog sistema. Bivše državne banke u procesu privatizacije dospjele su u ruke novih vlasnika iz inostranstva.

Poznata kao “univerzitetski grad“, Banja Luka predstavlja i nepresušan izvor obučenog stručnog kadra različitih zvanja, koji je svojim kvalitetom i relativno niskom prosječnom cijenom rada konkurentniji u odnosu na zemlje u okruženju.

Kao moderan evropski grad srednje veličine, Banja Luka nudi ugodno poslovno i životno okruženje. U odnosu na gradove u okruženju, pruža jednostavniji i jeftiniji život u kojem su dostupni svi sadržaji koji ga čine pristupačnim i kvalitetnim.

Naročito atraktivnom je čini očuvana i bogata prirodna sredina koja životu daje kvalitetnu i opuštenu notu. Uz sve bolјu putnu infrastrukturu, raširenost interneta i sveukupno otvaranje grada, očekuje se još brži i kvalitetniji razvoj, prvensteveno sa aspekta tržišne ekonomije kroz razvoj trgоvinе, turizmа, pоlјоprivrеdе i prеhrаmbеnе industriје.

  • Ekonomski pokazatelji
  • Komunalije
  • Ljudski resursi
  • Prirodni resursi
  • Saobraćaj
  • Život u Banjoj Luci