Zašto Banja Luka?

                                         10 RAZLOGA ZA ULAGANJE U BANJU LUKU

1.    Geostrateški položaj

2.    Dobra saobraćajna  povezanost

3.    Liberalizovana trgovina

4.    Stimulativna poreska politika

5.    Monetarna stabilnost

6.    Pogodnosti za strane investitore

7.    Stabilan bankarski sistem i prisustvo stranih banaka

8.    Obučena radna snaga po konkurentnoj cijeni

9.    Univerzitetski grad

10.  Ugodno poslovno i životno okruženje

Komparativne prednosti

Grad Banja Luka ima veoma povoljnu stratešku poziciju na evropskom kontinentu koja investitorima omogućava lak pristup cjelokupnom tržištu Evropske unije, centralne i istočne Evrope. Udaljena je 50 km od rijeke…

Opširnije