Garantni fond

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Na osnovu Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama RS te Zakona o podsticanju razvoja malih i srednjih preduzeća, 2011. godine omogućeno je uspostavljanje Garantnog fonda u okviru Gradske razvojne agencije.

Garantni fond predstavlja zajednički projekat Gradske razvojne agencije i Nove banke Banja Luka i to kao instrument podrške razvoja sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Glavni cilj uspostavljanja ovog fonda je da se omogući preduzetnicima ali i onima koji tek započinju posao (start up) brži i lakši pristup kreditima putem obezbjeđenih kolaterala u vrijednosti od 50% od ukupnog iznosa kreditnog zaduženja.

Postupak

Preduzetnik se obraća banci za kreditnu liniju garantnog fonda u maksimalnom iznosu do 50.000,00 KM (kamata + glavnica) gdje se fond nalazi u ulozi garanta – tj. žiranta za 50% neophodnih sredstava za obezbjeđenje kredita. Garantni portfolio podrazumijeva kreditnu liniju sa kamatnom stopom od 7,50%, otplatom do 5 godina (60 mjeseci) i mogućnošću grace perioda od 6 do 12 mjeseci.