Gradska  razvojna  agencija  Banja Luka  оsnоvаnа је  od  strane Grada u sklаdu sа  Zаkоnоm о  pоdsticаnju  rаzvоја mаlih i srеdnjih prеduzеćа RS. Agencija djеluје kао prаvnо  licе i nеprоfitnа оrgаnizаciја. Nadzor nad njenim radom vrši Skupština Grada i Gradonačelnik.

Glavni cilj osnivanja Agencije je uspostavljanje jedne funkcionalne i operativne jedinice koja se kao posebno pravno lice  lako  prilagođava  promjenama  i  brzo  reaguje  u  skladu  sa  razvojnim  trendovima  i  potrebama, te kao takva kontinuirano pokreće, predlaže, priprema i provodi razvojne projekte.

Kontakt informacije

  • +387 51 433-460
  • +387 51 433-461
  • info@cidea.org
  • Josifa Pančića 8, 78 000 Banjaluka, BiH


[recaptcha]