Proces registracije preduzeća

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Pravne forme privrednih društava u smislu ovog zakona su:

  • Ortačko društvo, (o.d.);
  • Komanditno društvo, (k.d.);
  • Društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i
  • Akcionarsko društvo (a.d) (otvoreno i zatvoreno).
 
Postupak registracije poslovnih subjekata  (privredna društva i druga pravna lica osnovana sa ciljem obavljanja privredne djelatnosti), nakon notarske obrade i/ili ovjere osnivačke dokumentacije, započinje podnošenjem prijave subjekta registracije u Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge APIF, gdje i završava preuzimanjem obrađene dokumentacije.
 

To znači da poslovni subjekat nije dužan više da se obraća nadležnom privrednom registarskom sudu, Republičkom zavodu za statistiku i Poreskoj upravi Republike Srpske, pojedinačno, a u cilju okončanja svih aktivnosti potrebnih za početak obavljanja privredne aktivnosti.

Najčešći oblik osnivanja preduzeća jeste osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću.

Izdavanje odobrenja za obavljanje, promjenu podataka i prestanak obavljanja zanatsko-preduzetničke djelatnosti je u nadležnosti Odjeljenja za privredu gradske uprave  Banja Luka i sve potrebne informacije možete saznati ovdje.

 

Koraci u procesu registracije