Subvencija kamate na preduzetničke kredite odobrene putem Garantnog fonda

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Program subvencija za kamate po kreditima za koje se izdaju garancije Garantnog fonda, namijenjen je privrednim subjektima koji već koriste kreditnu liniju Garantnog fonda, ali i svim budućim korisnicima iste. Ovim Programom, koji je usvojen od strane Skupštine Grada, dio subvencije na kamate iznosi 50% od ugovorene kamate po kreditu, odnosno 3,75%. Pravo na subvenciju dijela kamata na godišnjem nivou imaju korisnici kredita putem izdavanja garancija
Garantnog fonda, pod uslovom da su namjenski uložili sredstva kredita i da uredno vraćaju dospjele anuitete prema otplatnom planu kredita. Postupak odobrenja subvencija kamate u ovoj godini će se voditi za naplaćenu kamatu u prethodnoj godini.