Podsticajna sredstva Grada Banja Luka

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Podsticajna sredstva u funkciji zapošljavanja od strane grada Banja Luka

Na osnovu Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća („Službeni glasnik Republike Srspke“ broj 50/13) i u skladu sa Strategijom razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2016-2020. godine, grad Banja Luka svake godine izdvaja određena sredstva u Budžetu u cilju jačanja sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, stvaranja povoljnijih mikroekonomskih uslova i povećanja zaposlenosti.

Program korištenja podsticajnih sredstava za povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrednika u funkciji zapošlјavanja za osnovne ciljeve ima:

  • Tehnološki razvoj MSP-a koji osigurava rast konkurentnosti MSP-a kroz podršku u procesu nabavke opreme i uvođenje novih standarda u poslovnim procesima;
  • Povećanje produktivnosti radne snage i kreiranje novih radnih mjesta koji osigurava adekvatnu radnu snagu koja je neophodna za rast konkurentnosti MSP-a i podstiče nova zapošljavanja kroz edukaciju i zapošljavanje nezaposlenih lica.

Ciljna grupa programa su privredna društva i samostalni preduzetnici koji obavljaju proizvodnu ili uslužnu djelatnost na području grada Banja Luka.

Program subvencija za samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima ima za cilj pružanje podrške licima koja su od početka kalendarske godine do okončanja javnog poziva registrovali proizvodnu, zanatsku ili uslužnu djelatnost na području grada.

Programom s omogućava subvencionisanje troškova zapošljavanja nezaposlenim licima sa evidencije Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Banja Luka – Biro Banja Luka i provođenje obuke iz poslovnog planiranja i vođenja biznisa.

Ciljna grupa programa su lica koja su od početka kalendarske godine do okončanja javnog poziva registrovala zanatsko-preduzetničku djelatnost kao osnovno zanimanje.