Agenciji odobren projekat „Osposoblјavanje nezaposlenih lica prema potrebama poslodavaca u sektoru metal“

Gradska razvojna agencija Banja Luka će u narednom periodu potpisati Ugovor o implementaciji regionalnog projekta „Osposoblјavanje nezaposlenih lica prema potrebama poslodavaca u sektoru metalza koji je nedavno pripremila projektnu aplikaciju i kandidovala projekat ka Programu „Prilika Plus“. Ukupna vrijednost projekta je 137 343, 20 KM.

Opšti cilј ovog projekta je jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave, javnih službi za zapošlјavanje u Republici Srpskoj, obrazovanih ustanova, centara za obuku/edukaciju i poslodavaca zbog provođenja odgovarajućih programa obrazovanja i obuka radnika za poznatog poslodavca, čime se ostvaruje veća konkurentnost nezaposlenih osoba i efikasnije zapošlјavanje.

Specifični cilјevi projekta su osposoblјavanje 80 nezaposlenih lica za poznatog poslodavca u sektoru metal, te objedinjavanje dostupnih finansijskih i lјudskih resursa s cilјem provođenja obuka i osposoblјavanja nezaposlenih  prema potrebama poslodavaca.

            Partneri na projektu su slјedeći: Mašinski fakultet Banja Luka, Opština Gradiška, Opština Laktaši, Zavod za zapošlјavanje RS, Tehnička škola Gradiška, Tehnička škola Banjaluka, kao i firme: Banja Luka: SPEKTRA DMG D.O.O., ELAS METALEKSPERT D.O.O., TRI BEST D.O.O., VIS D.O.O., NIK D.O.O; Gradiška: PMP JELŠINGRD FMP A.D.,  MILENKOVAC D.O.O.,  CNC – KG Z.R.,  TIKT MANUFAKTURA D.O.O, EWES EUROPE EAST BIH D.O.O, 6. LAGUNA ŠPED D.O.O. – GOM; Laktaši:  HIDRAULIKA FLEKS D.O.O.

Podsjećamo da Gradska razvojna agencija Banja Luka kontinuirano priprema projekte koje kandiduje ka dostupnim izvorima finansiranja u okviru aktuelnih razvojnih programa, projekata i fondova.

U periodu od aprila 2017. godine, pripremlјeno je 7 projektnih prijedloga u ukupnoj vrijednosti od 639 687,29 KM, i 5 projekata tehničke pomoći firmama u ukupnoj vrijednosti od 580 120,89 KM, odnosno 12 projekta u ukupnoj vrijednosti  1 219 808,00 KM.

U OSTALIM VIJESTIMA