Prvi VR film o kulturno-istorijskom nasljeđu grada na Vrbasu – Banja Luka 360° , CCI4TOURISM projekat – Gradska razvojna agencija Banja Luka

Glavni motivi i ideja za izradu ovog filma bili su da kroz moderan pristup, putem VR tehnologije, provedemo gledaoca kroz cjelokupnu istoriju Banjaluke. VR film„Banja Luka 360°“je pripremljen u okviru implementacije projekta „CCI4TOURISM« koji je sufinansiran iz EU Programa Interreg Adrion (Adriatic-Ionian).

Projekat CCI4TOURISM ima za cilj povećati kapacitet sektora kulturnih i kreativnih industrija u provođenju politike kulture i održivog turizma, te poboljšati turističke proizvode i usluge u projektnim regijama. Cilj aktivnosti je bio predstaviti kulturno-istorijsko nasljeđe koje grad Banja Luka ima od svog nastanka do danas a kroz tri religije (pravoslavnu, katoličku i islam). Film treba da promoviše i prezentuje grad kao grad tolerancije, suživota svih religija, te da svako ko ga posjeti može to da osjeti i uživa u čarima grada na Vrbasu.

Na realizaciji ovog VR filma radili su kreativci iz kulturno-kreativnih industrija, turizma, te predstavnici Kreativnog Hub-a 78 Banja Luka.

VR film o gradu Banja Luka će biti promovisan na duštvenim mrežama Facebook-a i Youtube, te ostalim multimedijalnim platformama.

U OSTALIM VIJESTIMA