Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korištenјe sredstava po programima zapošljavanјa u 2018. godini

JU Zavod za zapošlјavanje Republike Srpske realizuje „Program podrške zapošlјavanju u privredi putem isplate podsticaja u visini uplaćenih poreza i doprinosa” čija je ukupna vrijednost 5.000.000 KM, a koji se finansira iz sredstava Zavoda za zapošlјavanje Republike Srpske i sredstava Budžeta Republike Srpske (sredstva zajma u visini iskazanih potreba).

Programom se pruža finansijska podrška privrednim subjektima radi održanja postojećeg nivoa zaposlenosti i kreiranja novih radnih mjesta.

Program će obuhvatiti zaposlena lica koja su bila prijavlјena na evidenciju Zavoda kao aktivni tražioci zaposlenja, a zasnovali su radni odnos u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine i za finansiranje ovih lica koristiće se sredstva Zavoda za zapošlјavanje.

Programom će biti obuhvaćena i zaposlena lica koja su bila prijavlјena na evidenciju Zavoda kao aktivni tražioci zaposlenja, a zasnovali su radni odnos u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine iz slјedećih kategorija:

– mladi,

– dugoročno nezaposlena lica (lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda duže od 12 mjeseci),

– lica koja imaju više od 40 godina starosti.

Za finansiranje ovih lica koristiće se sredstva zajma.

Kompletan Javni poziv možete preuzeti ovdje.

U OSTALIM VIJESTIMA