Nastavak aktivnosti na projektu „Uspostavlјanje infrastrukture za pružanje stručne podrške za unapređenje konkurentnosti i razvoj tržišta u sektoru mlјekarstva“ – Održan info dan u Prijedoru

Dana 07.11.2017. godine održan je četvrti, a ujedno i posljednji info dan koji je predviđen u sklopu projekta „Uspostavlјanje infrastrukture za pružanje stručne podrške za unapređenje konkurentnosti i razvoj tržišta u sektoru mlјekarstva“, koji je sufinansiran od strane USAID Sweden/Farma II.

Petnaest zainteresovanih prerađivača mlijeka se okupilo u Prijedoru (naselje Donja Marićka), gdje su im predstavljeni novi kapaciteti radionice za preradu mlijeka u Poljoprivrednoj školi, koja je otvorena u maju ove godine.

Da podsjetimo, grant ugovor za projekat je potpisan između nosioca projekta Polјoprivredne škole i USAID/SWEDEN FARMA II projekta, dok su partneri na projektu Gradska razvojna agencija i Tehnološki fakultet Banja Luka.

U narednom periodu će se nastaviti aktivnosti na ovom projektu, pa koristimo priliku da pozovemo sve zainteresovane prerađivače i proizvođače mlijeka da posjete radionicu u Poljoprivrednoj školi. Ukoliko postoji interesovanje za praktičnu obuku, prijave se mogu izvršiti na broj telefona Gradske razvojne agencije – 051/394-250.

U OSTALIM VIJESTIMA