Nastavak aktivnosti na projektu „Uspostavlјanje infrastrukture za pružanje stručne podrške za unapređenje konkurentnosti i razvoj tržišta u sektoru mlјekarstva“ – Održan info dan u Derventi

Dana 02.11.2017. godine, u Derventi je održan treći info dan u okviru projekta “Uspostavlјanje infrastrukture za pružanje stručne podrške za unapređenje i razvoj tržišta u sektoru mlјekarstva“, s ciljem promocije radionice za preradu mlijeka koja je opremlјena u Poljoprivrednoj školi u Banjaluci.

Radionica za preradu mlijeka je otvorena u maju ove godine, a opremlјena je u okviru projekta „Uspostavlјanje infrastrukture za pružanje stručne podrške za unapređenje i razvoj tržišta u sektoru mlјekarstva“, sufinansiranog od strane USAID/SWEDEN FARMA II projekta.

Grant ugovor za projekat je potpisan između nosioca projekta Polјoprivredne škole i USAID/SWEDEN FARMA II projekta, dok su partneri na projektu Gradska razvojna agencija i Tehnološki fakultet Banja Luka. Projektnu aplikaciju je pripremila Gradska razvojna agencija Banja Luka u saradnji sa partnerima i kandidovala na Javni poziv za projekte u okviru USAID/SWEDEN FARMA II projekta.

Nakon otvaranja radionice, nastavlјene su aktivnosti na preradi mlijeka tokom kojih učenici i studenti pohađaju praktične časove i prave proizvode od mlijeka.

Ovim putem takođe pozivamo sve farmere/prerađivače mlijeka da posjete radionicu u Polјoprivrednoj školi i ukoliko su zainteresovani da pohađaju praktičnu obuku da se jave u  Gradsku razvojnu agenciju na broj telefona 051/394-251.

U OSTALIM VIJESTIMA